การเพาะ เ ม ล็ ด ย า งนา ให้มีอัตราการงอก 100%

ไม้ย า งนาถือว่าเป็นไม้เศษรฐกิจที่นิยมปลูกกันมากในขณะนี้หลังจ า กที่กฎหมายปลดล็อคให้ปลูกได้ในพื้นที่ที่ถือครองกรรมสิทธิ์ ที่สำคัญสามารถเป็นที่เจริญเติบโตของเห็ดต่างๆ ได้ดี ปลูกง่ายโตไว ทนต่อสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ต้นย า งนาจะให้เ ม ล็ ดที่สามารถกล้าเป็นต้นพั น ธุ์ได้ประมาณเดือนเมษายนของทุกปี วันนี้เราจะมาสอนวิธีกล้าต้นย าง นากันครับ

ขั้นตอนในการกล้าต้นย า งนา

1นำเ ม ล็ ดย า งนาที่ได้ มาแช่น้ำในถังหรือภาชนะอย่างอื่นที่สามารถใส่เ ม ล็ ด ย า งนาได้ต ามปริมาณที่เราจะกล้า ทำการแช่น้ำทิ้งไว้ 2 คืน

2ใช้อิฐทับถุงเ ม ล็ ดย า งนาไว้

3หลังจ า กที่แช่เ ม ล็ ดพั น ธุ์ไว้เป็นเวลา 2 คืน ให้นำมาเทรวมกันบนผ้าพลาสติก จ า กนั้นทำการเกลี่ยให้ทั่วบนผ้าที่เตรียมไว้ พื่นที่สำหรับเตรียมเ ม ล็ ดพั น ธุ์ควรอยู่ในที่ร่ม แดดไม่ร้อนมากจ นเกินไปเพื่อรักษาความชื้น

4ผ้าพลาสติกที่ใช้ปูรองเ ม ล็ ดย า งนาหรือที่เคยใช้แล้วก็ได้ครับ

5จ า กนั้นใช้ผ้าสแลนคลุมเ ม ล็ ดย า ง นา

6คลุมทับด้วยฟางข้าวอีกชั้น

7ทำการรดน้ำเช้าเย็นเป็นเวลา 7 วัน เมล็ดย างนาก็จะเริ่มงอกออกมา จ า กนั้นสามารถนำไปกล้าในถุงชำได้เลยครับ

8กล้าเ ม ล็ ดย า งนาในถุงชำ

ต้นกล้าย า งนาอายุประมาณ 2 สัปดาห์

ต้นกล้าย า งนาอายุประมาณ 1-2 เดือน ถ้ามีพื้นที่ควรที่จะใช้ผ้าสแลนกางให้เป็นร่มเงาแกต้นกล้าเพื่อลดแสงและรักษาความชื้น

แหล่งที่มา ช่องยูทูป K&C เกษตรพอกิน

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box