สวนมะนาว ย า ง รถยนต์ ทำอย่างพอเพียง 1 ไร่ ได้ปีละ 2 แสน

จะปลูกมะนาวเอาไว้กินเองที่บ้านหรือปลูกมะนาวเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวก็ได้

จริง ๆ แล้ว ย า งรถยนต์ก็สามารถแปรสภาพกลายเป็นกระถางปลูกต้นมะนาวได้ เริ่มจ า ก ตัดขอบ ย า งออกทั้ง 2 ด้าน จ า ก นั้นก็เทปูนซีเมนต์เติมช่องว่างในขอบ ย า งให้กลายเป็นแผ่นรองก้นกระถาง ต่อมาก็จัดการนำ ย า งที่ตัดขอบจำนวน 2 เส้นมาวางซ้อนกัน

ทำการผสมดิน 4 ส่วน แกลบดิน 2 ส่วน ปุ๋ ย คอก 2 ส่วน และขุยมะพร้าวอีก 2 ส่วน ปสมให้เข้ากันดีแล้วเทลงในกระถาง ย า งรถยนต์ ย้ายต้นมะนาวที่เตรียมไว้มาปลูก ปักไม้หลักเพื่อยึดต้น และวางไว้ในที่แดดรำไร

การปลูกมะนาวมีหลายแบบ ทั้งในวงบ่อซีเมนต์ ในกระถาง แต่ต้นทุนแพง อดีตทหารพลร่มป่าหวาย ธัมมาภัทร์ ทองมี วัย 59 ปี เลยคิดลดต้นทุนไปเอา ย า งรถยนต์เก่าๆที่เข าทิ้งแล้วเอามาลองปลูกมะนาวปรากฏว่า ผลผลิตออกมาดี ทำเกษตรแบบพอเพียงใช้พื้นที่แค่ 1 ไร่ ทำรายได้ปีละ 2 แสนบ าท

“หลังลาออกจ า ก ราชการ กลับมาอยู่บ้านที่ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจ นบุรี ตั้งใจทำเกษตรต ามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คิดวางแผนจะปลูกมะนาวในพื้นที่ 1 ไร่ ช่วงแรกๆลงมือขุดดินทำแปลงปลูก แต่ดินมีแต่หินปนทราย ปลูกมะนาวลงไป ดินไม่อุ้มน้ำ ใส่ ปุ๋ ย ก็ละลายอย่างรวดเร็ว

จึงต้องเปลี่ยน วิ ธี ปลูกใหม่ จะปลูกในกระถาง แต่คิดดูแล้วต้นทุนค่ากระถางแพง จึงคิดหาวัสดุอย่างอื่นที่มีราคาถูก คิดไปคิดมา นึกถึงตอนเราไปรบต ามแนวชายแดน มีการเอา ย า งล้อรถยนต์เก่าๆมาทำเป็นบังเกอร์ และมีล้อ ย า งบ างส่วนที่เหลือเกินมา

เราเอามาทำเป็นกระถางปลูกพืชผักสวนครัว ใช้ได้ผลดี คราวนี้เรามาลงมือทำเกษตรกรตัวจริง เลยเอาประสบการณ์ตอนไปรบมาทำใหม่อีกที”

หลังจ า ก ตระเวนเสาะหา ย า งรถยนต์เก่ามาทดลองปลูก ธัมมาภัทร์ ให้ความรู้ว่า ย า งรถยนต์ที่เหมาะจะนำมาปลูกมะนาวมากที่สุด คือ ย า งรถปิกอัพ ที่มีขอบวงตั้งแต่ 16 นิ้วขึ้นไปจะใช้ได้ดี

เพราะมีขนาดทั้งความสูงและความกว้างเหมาะกับต้นมะนาว ถ้าใช้ ย า งรถเก๋งจะมีขนาดเล็กไป ปลูกแล้วต้นมะนาวจะแน่นไป ส่วน ย า งรถบรรทุกนั้นใหญ่เกินไปสิ้นเปลืองวัสดุปลูก

วิ ธี การทำกระถาง ให้นำ ย า งรถยนต์มาตัดขอบด้านบนออก เพื่อเปิดช่องให้กว้างขึ้น จ า ก นั้นนำมาซ้อนกัน 2 ชั้น นำเศษใบไม้มาใช้เป็นวัสดุปลูก เน้นไปที่ใบก้ามปู เพราะมะนาวจะชอบมาก และปลูกได้ผลดี

แต่ต้องหมักกับจุลินทรีย์ 3 เดือน เมื่อนำมะนาวลงปลูก ให้รดน้ำวันละครั้งแค่พอชุ่ม ใส่ ปุ๋ ย หมัก ปุ๋ ย คอก ครึ่ง กก.ต่อต้น เดือนละครั้ง ใส่ ปุ๋ ย เคมีบ้างเพื่อช่วยเร่งดอกและผล เพียงแค่ 6 เดือนจะเริ่มให้ผลผลิต

ถ้าจะให้ลูกดกต้องเลือกสาย พั น ธุ์ มะนาว เมื่อ 7 ปีก่อน ธัมมาภัทร์ นำมะนาว 3 สาย พั น ธุ์ แป้นพิจิตร แป้นรำไพ และแม่ลูกดก มาปลูกรวมกันทั้ง 3 ต้น ในหลุมเดียวกัน

เกิดการผสม พั น ธุ์ จ นกลายมาเป็นมะนาว พั น ธุ์ ใหม่ตั้งชื่อว่า แป้นทวายเมืองกาญจน์ ต้านทาน โ ร ค แคงเกอร์ เปลือกบ าง น้ำเยอะ กลิ่นหอม

ให้ผลผลิตออกมาข ายได้ทั้งปี ช่วยสร้างรายได้ให้ถึงปีละ 2 แสนบ าท โดยปล่อยให้มะนาวออกลูกต ามปกติ ไม่มีการทำมะนาวนอกฤดูแต่อย่างใด สนใจสอบถามหาความรู้เรื่องการปลูกได้ที่ 08-1907-5178.

ย า งรถยนต์เก่า ที่หลายคนคิดว่าไร้ ป ร ะ โ ย ช น์ เมื่อเปลี่ยน ย า งเสร็จแล้วก็เลยข ายทิ้งให้กับร้านไปในราคาเส้นละไม่กี่ร้อย

แต่ถ้าหากคุณเป็นคนชอบแต่งบ้าน และหลงใหลในการ DIY ลองเปลี่ยนใจนำ ย า งรถยนต์เก่ากลับมาเนรมิตใหม่ ให้กลายเป็นของแต่งบ้านชิ้นเจ๋ง ๆ

มี วิ ธี การหลายหลายแบบที่สามารถใช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก  ย า งล้อรถยนต์ จักร ย า น จักร ย า นยนต ที่หมดสภาพหรือไม่ใช้ ป ร ะ โ ย ช น์

ถ้าเพียงแต่คนเราช่วยกันนำมาทำโครงการรีไซเคิล อย่างกว้างขวางต ามตัวอย่างเหล่านี้ มี เครื่องประดับ พื้น รองเท้า และบ้าน คนเราจะสามารถใช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ได้อีกมากมายจ า ก  ย า งล้อรถยนต์เก่า

ที่มา  thairath.co.th/content/795952 เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box