Wednesday, 29 November 2023

ลาออกจากครู เปิดบ้านดูแลเด็กด้ อยโอกาส เสี ยสละเพื่ออนาคตของชาติ

เรื่องราวของ ครูตุ๋ย อรัญญา นิติวัฒนานนท์ อดีตครูสอนภาษาอังกฤษ ที่หลายคนได้รู้จักแล้วจะนับถือหัวใจของผู้หญิงคนนี้ เมื่อครูตุ๋ย  เปิดบ้าน เพื่อดูแลเด็กด้ อยโอกาสในชนบท ผู้ก่อตั้งบ้าน New Life สร้างชีวิตใหม่ให้กับเด็กด้ อยโอกาสในชนบท และรับเลี้ยงเด็กกว่า 64 คน ทำแบบนี้มานานกว่า 10 ปีแล้ว ทุกวันครูตุ๋ยจะไปรับไปส่งเด็ก ๆ ไปโรงเรียน

บ้าน New Life สร้างชีวิตใหม่ เป็นบ้านที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่น ครูตุ๋ยตัดสินใจลาออกงานประจำ ก่อตั้งบ้านหลังนี้จนสำเร็จ เด็กๆ ที่เข้ามาอยู่ต้องอยู่กันแบบพี่น้องและช่วยเหลือกัน บางครั้งก็มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย และบางวันข้าวก็แทบจะไม่พอกันกิน แต่ครูตุ๋ยยังหวังว่าเด็กๆ จะมีอนาคจที่ดี ที่บ้านหลังนี้พยายามจะปลูกผักไว้เป็นอาหาร นอกจากนี้ยังรับสอนภาษาอังกฤษให้มหาวิทยาลัยเพื่อหาร ายได้อีกด้วย

ความหวังเดียวของครูตุ๋ยคือ ด็กมีชีวิตที่ดีขึ้น นั่นจึงเป็นสาเหตุหลักที่หญิงผู้นี้ทุ่มเทแรงกายแรงใจดูแลเด็กๆ ทุกคนในบ้าน นับว่าเป็นหญิงที่หัวใจงดงาม เสี ยสละความสุขเพื่ออนาคตของชาติ

ถ้าคุณไม่สามารถทำเรื่องที่ยิ่งใหญ่ได้ ให้ทำเรื่องเล็กๆ ที่พอทำได้ในด้านดีๆ  เริ่มต้นวันใหม่” ด้วยการคิดแต่สิ่งดีๆ ศรัทธาในสิ่งที่ดีๆ แล้วจะได้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิต อะไรที่มันผ่านไปแล้ว ก็ให้มันผ่านไป ทำวันนี้และวันต่อๆ ไปให้ดีที่สุดพอ

แหล่งที่มา : ฅนจริงใจไม่ท้อ

เรียบเรียงโดย : 1ไร่ไม่จน

Facebook Comments Box