แค่ฝึกทำ 4 ข้อนี้เป็นนิสัย ทั้งชีวิตนี้มีเงินพอกินพอใช้ไม่ขาดมือ

คน ร ว ย ส่วนใหญ่เป็นนักพัฒนาตนเอง พวกเข าจะหาความรู้และพร้อมปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์อยู่เสมอ นอกจ า กนี้ คน ร ว ย มักจะมีช่วงเวลาในการทบทวนและสรุปผลสิ่งที่ตนเองทำมา เพื่อดูว่ากำลังเดินไปต า มเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ เพื่อนำไปปรับปรุงและแก้ไขสิ่งที่พลาด

ข้อดีคือ ถ้าเรามีการวัดผลหรือทบทวนตัวเองอยู่เรื่อยๆ ก็จะทำให้เราไม่หลงทางจ า กเป้าหมายที่วางไว้นั่นเอง

หล า ยๆ คนคงสงสัย คนร ว ยเข ามีนิสั ยแบบไหน ปฎิบัติตัวยังไงนิสั ยเหล่านี้ที่ทำให้ร ว ย เมื่อทำเป็นประจำแล้วชี วิ ตนี้มี เ งิ น ใช้ มีกิน ไม่ข าดมือ ในตอนแรกๆ ต้อง ใช้ความ พ ย าย ามมากwอสมควร แต่เชื่อเถอะว่าไม่ย ากเกินไปที่เธอจะทำได้ นิสั ยที่ทำให้ร ว ย

1 คิดก่อนทุกครั้ง เมื่อจะใช้ เ งิ น

เราจำเป็นต้องคิดก่อนว่า มันจำเป็นขนาดไหนกัน คุ้มมั้ย เป็นของฟุ่มเฟือยหรือเปล่า อ ย่ าเห็นแก่ความอย ากได้ ระงับกิเล สไว้บ้างก็ดี ไม่งั้น เ งิ น หมด จะลำบ ากเอานะ

อีกสิ่งสำคัญในวิธีคิดของคน ร ว ย ที่นอกจ า กตัว เ งิ น ก็คือ เวลาเลือก ง า น

คน ร ว ย จะคิดเสมอว่า การทำ ง า น ง า น นี้แล้วจะได้อะไร อาจหมายถึงประสบการณ์ โอกาส

หรือทักษะบ างอย่างที่สามารถนำไปต่อยอดอาชีwหรือธุรกิจที่จะทำให้คน ร ว ย ร ว ย ขึ้นได้

2 แบ่ง เ งิ น ไว้ออม 1Oเปอร์เซน

ในย ามคับขัน เ งิ น ออมคือฮีโร่ที่ขี่ม้าข าวมาช่วยให้เรามีกินมีใช้ ช่วยประคองตัวให้ผ่านช่วงเวลาที่เราข าดรายได้ได้เสมอ

เก็บออมประมาณ 1Oเปอร์เซน ของร ายได้ทั้งหมด นี่แหละคือนิสั ยที่ทำให้ร ว ย แต่หากใครไม่ค่อยใช้ เ งิ น มาก ก็แบ่งมาเก็บออมมากกว่า 1Oเปอร์เซน ก็ได้เช่นกันนะ นอกจ า กนี้ คน ร ว ย ยิ่ง ร ว ย มากขึ้น เพราะพวกเข ารู้จักนำ เ งิ น ไปลงทุน เพื่อผลตอบแทนให้เติบโตมากขึ้น

สิ่งคน ร ว ย มักทำคือ การใช้ เ งิ น ทำ ง า น (Passive Income) โดยการซื้อหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัwย์หรือซื้อทรัwย์สินแล้วให้ทรัwย์สินทำ ง า น หนักแทนตนเอง ไม่ว่าจะลงทุนระยะสั้น ระยะย าวก็เป็นวิธีสร้างรายได้ให้มากขึ้นที่ดีกว่าการเก็บ เ งิ น ออมไว้นิ่งๆ ในบัญชี

3 จำกั ดการใช้ เ งิ น ของเราเอง

นิสั ยที่เราควรฝึกไว้ก็คือ การจำกั ดการใช้ เ งิ น ในแต่ละเดือน หรืออาจจะจำกั ดว่าวันนี้ ใช้ เ งิ น ได้นี้ ที่สำคัญ อ ย่ าให้ในกระเป๋ามี เ งิ น มากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ เพื่อไม่ให้ใช้ เ งิ น ฟุ่มเฟือยนั่นเอง บอ กเลยว่าชี วิ ตนี้จะมี เ งิ น ใช้แบบไม่ข าดมือ หากลำบ ากจริงก็ยังมี เ งิ น สำรองไว้ใช้เสมอ เมื่อทำได้มันจะดีต่อตัวเธอ และครอบครัวแน่นอน

4 อ ย่ าหมุน เ งิ น สร้างห นี้

นิสั ยที่ทำให้ร ว ยแท้จริง เรานั้นต้องไม่สร้างห นี้ ไม่หา เ งิ น จ า กแหล่งอื่นเพื่อมาหมุนไปเรื่อย ๆ เพราะมันจะไม่จบไม่สิ้น กล า ยเป็นว่าต้องดิ้ นรนไปหา เ งิ น มาเพื่อหมุนไปตลอ ด

ที่มา 1O8resources

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box