อย ากให้อนาคตลูกดี เป็นคนเก่ง แม่ต้องรู้ 3 เรื่องนี้ไว้

สำหรับคนเป็นพ่อแม่ ไม่ว่าใครก็อย ากให้ลูกโตมาเป็นคนเก่ง สามารถเอาตัวรอ ดได้เอง แต่ก็อ ย่ างว่า พ่อแม่มักจะชอบช่วยเหลือลูก เพราะกลัวว่าลูกจะทำไม่ได้ ซึ่งแบบนี้มันอาจจะทำให้ลูกติดเป็นนิสัย และโตขึ้นเข าก็จะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

ฉนั้นวันนี้เราจึงมีวิ ธีที่จะมาบอ กถึงพ่อแม่ ว่าเราจะทำอ ย่ างไร เพื่อให้ลูกโตมาเอาตัวรอ ดได้ กับ 3 ข้ อ นี้ ถ้าแม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้ องด้วย หรือว่ามีส่วนช่วยเหลือลูกๆ น้อยที่สุดจะเป็นผล ดีกับลูกมากเลยล่ะ

1ไม่เข้าไปช่วยลูกทำการบ้าน

มีคุณแม่ท่านหนึ่งเล่าประสบการณ์ว่า ตนเองไม่เคยไปสอนการบ้านให้ลูกชาย แม่จะเตื อ น ลูกมากกว่าว่าเวลาไหนควรไปทำการบ้าน เมื่อทำเสร็จแล้วก็บอ ก

แม่คำหนึ่งก็พอ ส่วนการตร ว จ ว่าลูกชายทำถูกหรือไม่นั้นเป็นหน้าที่ของตัวเข าเอง หรือ ให้เรียนรู้ว่าถูก ผิ ด จ า กที่โรงเรียน แม่มีหน้าที่เพียงเซ็นชื่อก็แค่นั้น

ในตอนแรกลูกชายไม่พอใจ โดยพูดว่า แม่ของคนอื่นจะช่วยตร ว จ การบ้านให้ด้วย ทำไมแม่ ขิ้ เ กี ยจแบบนี้ล่ะ เลยตอบลูกชายไปว่า ไม่ใช่เพราะแม่ ขิ้ เ กี ย จ หรอ ก ลูกคิดดูนะ ถ้าแม่ช่วยลูกตร ว จ การบ้าน

แล้วลูกจะรู้ได้อ ย่ างไรว่าผิ ด ตรงไหน แล้วต่อไปลูกจะตร ว จ เองเป็นไหม เมื่อไปสอบถ้าผิ ด ลูกจะรู้ไหมว่ามันผิ ด ตรงไหนบ้าง จำไว้นะว่าในตอนนั้นไม่มีใครสามารถมาช่วยลูกตร ว จ ได้ ลูกจะได้ฝึกการตร ว จ ความถูกต้อง และ เรียนรู้ด้วยตนเอง

ในห้องเรียนลูกจะเจอบทเรียนก่อน และ จึงจะได้ทำข้ อส อ บ แต่ในโลกแห่งความจริงลูกจะได้เจอบททดสอบก่อน แล้วถึงจะได้บทเรียน นี่คือสิ่งที่ลูกต้องเรียนรู้ เธอสอนให้ลูกรู้จักพึ่งตนเอง เมื่อเจอปัญหาก็ต้องคิดใคร่ครวญด้วยตัวเอง

ถ้าคิดไม่ออ กจริงๆค่อยขอคำแนะนำจ า กแม่ได้ ประสบการณ์ของครูพบว่า แม่ ขิ้ เ กี ยจ ไม่เคยชี้นำลูกให้เรียนรู้ แต่ปล่อยให้ลูกทำอ ย่ างอิสระ คิดอ ย่ างอิสระ แต่เธอก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ เธอยังให้ความสนใจกับลูก และใช้วิ ธีการที่ชาญฉลาดเพื่อช่วย เมื่อลูกมีปัญหา มันสอนให้รู้ว่าผู้ปกครองควรที่จะปล่อยลูกของตนเองบ้างในเวลาอันสมควร ให้เข าได้เรียนรู้และใช้ชี วิ ตของตนเองอ ย่ างเต็มที่ สิ่งที่ตัวอ ย่ างแม่ๆ ทั้งหล า ยทำนั้น มันเป็นวิ ธีในการปลูกฝั ง ลูกได้ดีมาก เพื่อให้เข าสามารถเติบโตได้ด้วยตัวเอง

พ่อแม่ทุกคน มักจะกังวลกับลูก จ นไม่กล้าปล่อยให้ลูกได้เรียนรู้ด้วยตัวเข าเอง คุณควรเอาความกังวลเก็บไว้ในใจ และปล่อยให้เข าโบยบินไปด้วยวิ ธีของเข าเถิดเพื่อให้เข ามีปีกที่แข็งแร งพอ ให้เข าอยู่ได้ด้วยตัวเองในวันที่ไม่มีคุณแล้ว

2ให้ลูกเรียนรู้ที่จะเติบโตด้วยตัวเอง

พ่อแม่หล า ยคนชอบสร้างความคาดหวังในตัวลูกมากไป อย ากให้ลูกทำต ามสิ่งที่ตัวเองต้องการ เพราะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดี แต่การทำเช่นนี้จะทำให้ลูกรู้สึกอึดอัด และกล า ยเป็นไม่อย ากฟัง และทำเป็นหูทวนลม ไม่ใส่ใจกับสิ่งที่พ่อแม่พูดเลย แต่มีครอบครัวหนึ่ง ที่กลับทำตรงกันข้ามเลย ในช่วงสุดสัปดาห์ ฮาวฮาวเล่ น เ ก ม

เป็นเวลานาน มากและไม่ทำการบ้าน แม่จึงถามว่า ลูกกะจะเล่น เ ก ม ถึงกี่โมง ฮาวฮาวตอบว่า ขอเล่นอีก 10 นาทีนะแม่ แม่ตอบกลับไปว่า ได้ ต้องรั ก ษ าคำพูดนะ เมื่อผ่านไป 10 นาที แม่ก็เดินกลับมาดูอีก ฮาวฮาวก็ยังคงนั่งเล่นอยู่ที่เดิม และแม่ โ ก ร ธ มาก แต่ก็ต้องสงบสติ อารมณ์

และพูดอ ย่ างใจเย็นว่า ปกติลูกเป็นคนรั ก ษ าคำพูดไม่ใช่เหรอ ในตอนนั้นฮาวฮาวก็เริ่มรู้สึก ผิ ด จ า กนั้นก็เดินไปปิดสวิทช์และรีบไปทำการบ้าน นั้นเป็นเพราะว่าก่อนหน้านั้น แม่ของฮาวฮาวเคยพูดหล า ยรอบเกี่ยวกับนิทานเรื่อง

การเป็นคนน่าเชื่อถือ และ นั้นก็ทำให้ฮาวฮาวค่อยซึมซับเข้าไป ปกติแม่จะเป็นคนที่ให้ความสำคัญ ในเรื่องการอ่ านหนังสือเป็นอ ย่ างมาก จึงได้ซื้อนิทานสร้างแร งบันดาลใจให้อ่ าน มากมาย และจ า กนิทานเหล่านี้ทำให้ฮาวฮาวเรียนรู้ที่จะนำมาใช้กับตัวเอง

เสริมสร้างนิสัยของตนเอง อ ดทน อ ดกลั้น ทำให้ตนเองเป็นคนที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น ประสบการณ์ของครูพบว่า แม่ ขิ้ เ กี ย จ ไม่ขยันที่จะบ่นทั้งวันแต่ใช้เหตุผลในการพูดคุย เพราะเธอรู้ดีว่าลูกไม่ช อ บ การบ่น แต่เธอขยันในการหาวิ ธีในการรับมือเพื่อปลูกฝั ง สิ่งที่ดีให้กับลูก

3สอนให้ลูกเรียนรู้จักพึ่งพาตัวเอง

คุณแม่เจียเจียได้เล่าประสบการณ์ว่า เธอจะไม่เข้าไปช่วยลูกในสิ่งที่พวกเข าทำได้เอง เช่น เมื่อห้องนอนของเจียเจียไม่เป็นระเบียบ แม่จะเตื อ น เจียเจียว่าควรจัดห้องยังไง เพื่อให้เป็นระเบียบ และจะให้ลูกทำเอง

ในช่วงเปิดภาคเรียน คุณครูขอให้นักเรียนห่อปกหนังสือเรียนเล่มใหม่ของเทอมนี้ แต่เจียเจียทำไม่เป็น แม่จึงสอนเจียเจียห่อเป็นตัวอ ย่ าง

จ า กนั้นก็ปล่อยให้เจียเจียได้ทำเองทั้งหมด เจียเจียไม่อย ากห่อเอง จึงไม่ยอมขยับมือ แม่ก็ไม่สนใจอะไรเธอ ได้แต่ยืนอยู่ข้างๆพร้อมชี้นิ้วบอ กให้ทำ แต่ไม่เข้าไปช่วยห่อ ทำให้เจียเจียต้องนั่งห่อเองทั้งหมด แม่ของเจียเจียพูดว่า ความจริงถ้าฉันจะเข้าไปช่วยห่อจะประหยัดเวลาได้มากเลยล่ะ

แต่เจียเจียจะไม่มีวันเรียนรู้ที่ห่อปกหนังสือได้ด้วยตัวเอง ฉะนั้นนี่เป็นวิ ธีที่ดีที่สุดคือ ปล่อยให้เจียเจียห่อเอง ถึงจะห่อไม่เรียบร้อยก็เถอะ ประส บการณ์ของครูพบว่า แม่ ขิ้ เ กี ย จ ไม่เคยขยันหมั่นเพียรในการช่วยลูก ในการทำสิ่งต่าง ๆ แต่ให้ลูกได้พึ่งพาอาศัยตัวเอง ช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่เฉยเมยต่อ การฝึกฝน คือ การสร้างความรับผิ ด ชอบให้กับลูกได้เป็นอ ย่ างดี

คุณแข็งแกร่งกว่าที่คุณรู้ มีความสามารถมากกว่าที่คุณเคยฝัน และคุณเป็นที่รักมากกว่าที่คุณจะจินตนาการได้

ที่มา  khobjainas เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box