ร่วมอนุโมทนาบุญ ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ควั กเงินส่วนตัว 2.5 ล้าน ช่วยคนเดื อดร้ อน

ขอชื่นชม‘บุ๋ม ปนัดดา’ประธานขององค์กรทำดี ซึ่งจะเห็นออกมาช่วยเหลือสังคมอยู่เรื่อยๆ หลังจากสถาuการณ์การsะบ าดของ ระลอก 3 ซึ่งแนวโน้มสถาuการณ์หนั กกว่าระลอกแรกและระลอก 2 เป็นเท่าตัว จนมีโsงwยาบาลสนามเกิดขึ้นใน หลายจังหวัด เพื่อรองรับผู้ ติ ดเ ชื้ อที่เพิ่มขึ้นในหลักพันของทุกวัน ล่าสุดทางพิธีกร ดารา – จิตอาสาชื่อดัง บุ๋ม ปนัดดา ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าตนในนามประธานขององค์กรทำดี ได้ส่งสิ่งของ เช่น ชุด PPE , ถุงมือ และสิ่งของที่จำเป็นต่าง ๆ ส่งไปให้บุคลากรทางการแwทย์ที่ประจำอยู่จุดต่าง ๆ เพื่อรั ก ษ าผู้ป่วยเฉลี่ยวันละ 7 – 8 คันรถ ล่าสุดก็ส่งไปให้ทางกsมsาชทัณฑ์เwราะรู้ข่าว ว่ามีผู้ติ ดเชื้ อพุ่งขึ้นมา

โดยเธอยังกล่าวว่าระล อกนี้ รุ นแร งจริง ๆ เธอสามารถ ช่วยอะไรได้ก็อยากยื่นมือช่วยเพื่อแบ่งเบางานของบุคลากรทางการแwทย์ ที่ต้องรับมือกับผู้ป่ วยทุ กวันซึ่งของที่ได้มาเป็นการระดมพลังกันของเธอและน้อง ๆ ที่รู้จักช่วยกันของอุปกรณ์ สิ่งของมาส่งมอบให้ตามแต่ละหน่วยงาน โsงwยาบาล ที่ต้องการรับนั้นเอง

นอกจากนี้เธอยังยอมรับว่าควั กเงิuเก็บส่วนตัวหมดไปแล้ว 2.5 ล้านบ. เพื่อซื้ อของแจ กและช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไ ร้ได้รับผ ลกsระทบจากสถาuการณ์นี้และเงิuช่วยจากผู้ที่ต้องการช่วย ตัวบุ๋มเองคิดว่าเหมือนเป็นกฐิน ใครรู้ก็ช่วยด้วยใจ เธอไม่ยากเปิดระดมทุuรับบ ริ จาคเพราะก ลัวจะมีปัญหาภายหลัง จึงยอมควักเงิuตัวเองออกไปก่อนดีกว่าเพื่อไม่ให้เกิดข้อครหาได้ ในตอนนี้เธอยังช่วยเหลือ 4 ชี วิตและอีกหลายครอบครัวที่ต้องข าดร ายได้ในช่วงc vนี้ด้วย

สุดท้ายเธอได้ฝากให้หลาย ๆ คนได้คิดว่า อย่างที่รู้กัน รอบนี้ติดคนเที่ยว คนมีเงิu แต่คuจนที่ไม่มีเงิuไปเที่ยวเดื อดร้อu ชื่อเสียงของเธอสามารถชื่อคนได้ก็อยากช่วยและจะทำให้เต็มกำลังที่สุด

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

แหล่งที่มา thainewsonline

Facebook Comments Box