Wednesday, 29 November 2023

นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.6 รายได้เฉลี่ย 18,000 บาทต่อเดือน

บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง ผ่านซับคอนแทรคอาร์ทูโอ เพื่อเข้าทำงานที่สวนอุตสาหกรรมโรจ นะ 1 จังหวัดอยุธย า โดยมีคุณสมบัติและรายได้สำหรับตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิตดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษาในการสมัครระดับ ป.6 ขึ้นไป

รายได้และสวัสดิการสำหรับตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต

รายได้เฉลี่ยรวม 18,000 บ าทต่อเดือน

ค่าจ้าง 325 บ าทต่อวัน

ค่าอาหาร 29 บ าทต่อวัน

ค่ากะดึก 35 บ าทต่อวัน

ส่องกล้อง 8-12 บ าท

ค่าทิชชู่ 10 บ าท

เ งิ นพิเศษ 1,000 บ าท

โอทีวันละ 2.5 ชั่วโมง (152.32 บ าท)

เวลาทำงานกะเช้า 07.30-19.30 น. / เวลาทำงานกะดึก 19.30-07.30 น.

เบี้ยขยัน 300 , 450 บ าทต่อวิค / เบี้ยขยัน 600 , 900 บ าทต่อเดือน

เ งิ นออกทุกวันที่ 10 และ 25 ของเดือน

ทำงานต ามปฏิทินโรงงาน

ประกันสังคม / กองทุนทดแทน

มีรถรับส่งพนักงาน

สถานที่ทำงาน : บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด สวนอุตสาหกรรมโรจ นะ 1 อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธย า

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง ผ่านซับคอนแทรคอาร์ทูโอ เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 081-775-2877 และ 089-768-1848

ขอบคุณข้อมูล New Generlation เรียบเรียง chokyonline

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box