7 ข้อคิดสำหรับคนเริ่มสร้างฐานะ คิดได้เร็ว ก็รวยเร็ว

สำหรับเหล่าวัยรุ่น ที่เพิ่งเรียนจบหมาดๆ หลายคนมีความคิดที่จะสร้างรากฐานที่ดีให้ชี วิ ต แน่นอนว่าการสร้างรากฐานที่มั่นคงในชี วิ ต ไม่มีทางลัดยิ่งเริ่มเร็วแค่ไหนยิ่งได้เปรียบและมีโอกาสประสบความสำเร็จได้เร็วกว่า แต่ก่อนที่จะไปได้ถึงจุดนั้นการวางแผน

ทางด้านการเ งิ นที่ดีเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม ซึ่งการวางแผนที่นี่แหละจะเป็นตัวช่วยให้เรามีกฏระเบียบในการเก็บออมเ งิ น และเริ่มเข้มงวดกับตัวเองมากขึ้นการวางแผนทางการเ งิ นไม่ใช่ทางลัด แต่จะเป็นตัวช่วยในการลดระยะเวลาในการเก็บออมเ งิ น เพื่อให้คุณเป็นวัยรุ่นสร้างตัวที่ประสบความสำเร็จและช่วยลดข้อผิดพลาดได้

1. วางแผนการใช้เ งิ น

ก่อนจะวางเป้าหมาย การใช้เ งิ นเพื่อ สร้างรากฐาน ควรวางลำดับเป้าหมาย และกำหนดระยะเวลา ในการใช้เ งิ นก่อนโดย การวางแผนการใช้เ งิ นด้วยช่วงอายุว่าช่วงอายุเท่าไหร่ มีเป้าหมายจะมีอะไร เป็นของตัวเอง เช่นช่วงอายุ 25 ปี เริ่มดาวน์รถในราคา 1 แสนบ าท เป็นต้น

ซึ่งการกำหนด เป้าหมายเป็นเรื่องที่ดี แต่ไม่ควรกดดันตัวเองมากเกินไป โดยเป้าหมายของ แต่ละคนก็แตกต่างกัน ออกไปไม่ว่า จะเป็นบ้าน , คอนโด การดาวน์บ้านหรือคอนโดควรมีเ งิ นเก็บจำนวนหนึ่ง โดยปกติแล้ว ควรมีสำรองไว้ ประมาณ 15-20% ซึ่งการเลือกบ้าน หรือ คอนโดสักแห่ง ไม่ควรเลือกที่เกินกำลัง ผ่อนต่อเดือน

โดยปกติแล้ว การผ่อนต่อเดือน ไม่ควรเกิน 40% ของรายได้ใน แต่ละเดือนรถ ปกติแล้วต้องมีเ งิ นดาวน์ ไม่ต่ำกว่า 20% ของราคารถ และควรคำนึงถึงราคาที่ผ่อนรายเดือนด้วย ไม่ควรเกิน 40% ของรายได้ต่อเดือน การจะผ่อนที่ราคาสูง ควรเช็คสภาพการเ งิ นของตนเองให้ดี และไม่ควรเลือกราคาเกินตัว

2. แบ่งเ งิ นไว้เก็บ

การวางแผน การเ งิ นเป็นเรื่องสำคัญ ขั้นนี้ คือพื้นฐานในการเก็บออมเ งิ น คือ การวางแผนรายรับ รายจ่ายให้ดีเชื่อว่า หลายคนอาจมองข้ามการทำบัญชีรายจ่ายส่วนตัว เป็นวิธีที่จะช่วยให้เราระมัด ระวังการใช้จ่ายได้ มากขึ้น

ยกตัวอย่างเช่น ได้เ งิ นเดือนมาอันดับแรก ก็ทำการแยกบ างส่วน ไปไว้ในบัญชีเ งิ นออม อาจจะแบ่งมาประมาณ 15-20% ของรายได้ แล้วส่วนที่เหลือก็คือส่วนที่ไว้ใช้ ในชี วิ ตประจำวัน หรือกำหนดค่าใช้จ่า ยต่อวันว่าวันนึง จะใช้จ่ายเท่าไหร่ เป็นต้น

3. เ งิ นออม

การที่เราลิสต์ ค่าใช้จ่ายอย่างละเอียดนี้ ถือเป็นการวางแผนทางการเ งิ นเบื้องต้น ที่นำไปใช้ได้จริง และช่วยลดปัญหา ทางการเ งิ นต่าง ๆ ที่อาจต ามมาได้เยอะเลยทีเดียว ทั้งนี้หนี้สินใน แต่ละเดือนไม่ ควรเกิน 40% ของรายได้ต่อเดือน

4. ออมเ งิ นไว้เผื่อฉุกเฉิน

เป็นเ งิ นออมที่เก็บแยก ออกมาจ า กข้อแรกนั่น ก็คือเ งิ นออมไว้เพื่อย าม ฉุ ก เ ฉิ น เชื่อว่า หลายคนอาจมองข้าม การเก็บเ งิ นไว้ สำหรับใช้ในย ามฉุกเฉ น ควรเก็บเ งิ นไว้ เพื่อใช้ในส่วนนี้ ประมาณ 5-10% จ า กรายได้ทั้งหมด

การมีเ งิ นในส่วนนี้ จะช่วยให้อุ่นใจ เมื่อมีเหตุฉุกเฉินเช่น ค่าซ่อมแซมบ้าน ค่า รั ก ษ า พ า บ า ล รวมถึงสำรองไว้เมื่อต้องโยกย้ายงาน ฯลฯ เก็บเ งิ นส่วนนี้ตั้งแต่เนิ่นๆ เวลามีเหตุ ฉุ ก เ ฉิ น จะได้ไม่เดือดร้อนไปถึงเ งิ นออมของเรา

5. หารายได้ช่องทางอื่นบ้าง

ในยุคที่สื่อสังคมออนไลน์ เป็นที่นิยม และคนไทยในปัจจุบันนิยมซื้อ ข า ย ผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นส่วนใหญ่แล้ว การสร้างรายได้ จ า กช่องทางออนไลน์ถือ ว่าเป็นวิธีที่ไม่ยุ่งย าก และใช้ต้นทุนต่ำกว่า ยุคก่อน ๆ เชื่อว่า วัยรุ่นยุคใหม่ทุกคน ต่างคุ้นเคยกับสื่อออนไลน์ เป็นอย่างดี ซึ่งช่องทางนี้แหละครับที่จะเป็นรายได้เสริมนอก

เหนือจ า ก งานประจำได้ บ างคนสามารถหารายได้ จ า กการซื้อ ข า ย ของออนไลน์ได้รายได้เท่ากับ เ งิ นเดือนประจำ หรือมากกว่าได้เลยทีเดียว รวมถึงสามารถรับงานฟรีแลนซ์ เพื่อสร้างรายได้เสริม ได้อีกช่องทางหนึ่งเช่น งานกราฟฟิคดีไซน์เนอร์ ฟรีแลนซ์งานเขียน ฟรีแลนซ์ ฯลฯ

6. กำหนดรายจ่าย

ค่าใช้จ่ายรายเดือน ทั้งหลาย ก็ต้องลิสต์ไว้ด้วย การเช็คลิสต์และ แบ่งหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  จะช่วยให้เราระมัด ระวังการใช้เ งิ น และกำหนดค่าใช้จ่ายได้ชัดเจ นมากขึ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายใหญ่ ๆ แบ่งต ามหมวดได้ ดังนี้ค่าผ่อนรถ ค่าผ่อนบัตรเครดิต ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในชี วิ ตประจำวัน

7. การสร้างครอบครัว

ควรเก็บเ งิ นก้อน สำหรับการสร้างครอบครัว โดยเฉพาะ เพราะการจัดงานแต่งงานสักครั้ง อาจจะใช้เ งิ นสูงถึง หลักแสนเลยทีเดียว รวมทั้งควรเตรียมความพร้อมทั้งค่าคอด ค่าเลี้ยงดู ควรมีรายได้สม่ำเสมอ

ล ง ทุ นเป็นอีกหนึ่ง ทางเลือกที่ดีที่จะช่วยให้เ งิ นงอกเงย และสามารถสร้างความมั่นคงได้เลยทีเดียว เริ่มลงทุนง่าย ๆ ด้วยการเก็บเ งิ น 10-15 % จ า กรายได้ทั้งหมดต่อเดือนเพื่อนำมาต่อยอดล ง ทุ น ซึ่งการลงทุนแต่ละประเภทก็มี

ความเสี่ยงที่แตกต่างกันออกไป ควรเช็คความพร้อมของตัวเอง ให้ดีการวางแผนการใช้เ งิ น สำหรับวัย รุ่นนี้.. เป็นเรื่องใกล้ตัว ที่ไม่ควรมองข้าม ยิ่งในช่วงเศรษฐกิจในทุกวันนี้แล้ว ยิ่งต้องวางแผนให้ดี ซึ่งการวางแผนการเ งิ นนี้ จะช่วยให้เราเห็นเป้าหมาย ระมัดระวังการใช้เ งิ น และกำหนดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น

ขอบคุณ อี  ห ยั ง ว ะ

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box