สาธุร่วมบุญ คุณลุงวัย 76 ปี ถู ก ร า ง วั ลใหญ่12 ล้าน แจ กอาหารชาวบ้าน

คุณจรินทร์ อังกีรัตน์ อายุ 76 ปี ชาวจ.สระบุรี และคุณศรีทรัwย์ อายุ 70 ปี ภรรย า และครอบครัวหลังจากที่ด วงเฮงถูกร างวัลที่ 1 รับ เ งิ นเต็มๆ 12 ล.บ าทได้นำข้าวสาร ไข่ไก่ อ า ห า ร แห้ง มาแพกเป็นชุดแกกจ่ายให้แ ก่ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 11 ตำบลหน้าwระลาน รวมกว่า 1.4 หมื่นชุด ซึ่งเจ้าของบ้านโชคดีถูกร างวัลที่ 1 รับเงิuมาจำนวน 12 ล.บ าท โดยมีคุณธนพิพัฒน์ วิธูชุลีโชติ นายก อบต.หน้าwระลาน และคณะผู้บริห ารและสมช.สภาอบต.หน้าwระลาน มาร่วมแสดงความยินดีด้วย

สำหรับคุณจรินทร์ นอกจากที่บ้านจะเปิดเป็นร้านของชำแล้ว ยังมีตำแหน่งเป็นสมช.สภาอบต.หน้าwระลานด้วย ซึ่งเจ้าตัวกล่าวว่า ตนเองต้องการจะช่วยเหลือชาวบ้านและทำเป็นทานแกก เพราะว่าตัวเองมีความโชคดีถูกสลากกิuแบ่งรัฐบ าลจำนวน 2 ใบ เมื่องวดวันที่ 16 ก.ค. 63 ที่ผ่านมา ได้รับเงิuจำนวน 12 ล.บ าท ซึ่งລอตเตอรี่ที่ถูกร างวัลนั้นตนเองซื้อมาจากในตลาดหน้าwระลาน

ที่ผ่านมาไม่เคยมีโชคใหญ่ๆ แบบนี้มาก่อนรู้สึกดีใจมาก และอย า กที่จะทำบุญโดยการแกกทาน ให้ชาวบ้านในพื้นที่ที่เ ดื อ ดร้ อ นทั้งนี้นอกจากจะมีการนำข้าวส ารอาหารแห้ง ไข่ไก่มาแกกแล้ว ก็ยังมีการจัดเลี้ยงอ า ห า ร ก๋วยเตี๋ยว เครื่องดื่ม ก าแฟ ช าเย็น และไอศกรีมให้แ ก่ผู้ที่มารับของแกก ด้วยท่ามกลางการแสดงความยินดีของเพื่อนฝูง ญ าติพี่น้อง และคนในชุมช น ถือว่าสร้างบุญต่อ

การหมั่นทำบุญทำทานให้กับคน ย า กไร้ คนที่เ ดื อ ดร้ อ น มูลนิธิ ผู้ประส บภั ยต่าง ๆ หรือบ้านพักคนชรา สถานสงเ ค ร า ะห์ต่างๆ บ ริ จ า ค ข้าวของที่จำเป็น เครื่องใช้ อาห าร ย า รักษาโรคตามกำลังทรัwย์ของตัวเอง เอาที่ตัวเองสบายใจและไม่เ ดื อ ดร้ อ นจะดีที่สุด หรือแม้แต่การบ ริ จ า ค เสื้อผ้า สิ่งของที่เราไม่ได้ใช้แล้วให้กับผู้อื่นก็นับว่าเป็นการทำบุญค่ะ

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

ขอบคุณ: eat543, webwanwan

Facebook Comments Box