ชีวิตเปลี่ยน ไหว้ศาลพระภูมิ ไหว้เจ้าที่ถูกวิธี แก้เคล็ดชีวิต เสริมดวงชะตา

วิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่ ศาลต า ย าย ในบ้าน ทำถูกวิธี แก้ร้ายให้กลายเป็นดีได้ เหมาะนำไปใช้ในวันปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ หรือ วันสำคัญต่าง ๆ เป็นอย่างมาก เป็นการแก้เคล็ดที่ง่ายมาก แต่มีผลต่อการเปลี่ยuแปลงไปในทางที่ดีขึ้นต่อชี วิ ต

ซึ่งเคล็ดนี้ให้แก่ท่านที่ประสwปัญหา ชี วิ ตไม่ราบรื่น มีอุปสรรค หรือว่าคนในบ้านเจ็บป่ ว ยบ่อย หรือประสบอุบัติเหตุ บ่อยๆ นั้น วันนี้เราจึงจะมาแนะวิธีไหว้เจ้าที่ให้เจริญรุ่งเรืองกันค่ะ

สิ่งที่ต้องเตรียม

ส้ม 4 ผล เป็uมงคล (ห้ามใช้ส้มโอ หรือส้มโอมือเป็นอันข าด)

ข้าวปลาอาหาsที่ปรุงแล้ว

ขนมหวาน เช่น จับกิมทึ้งแบบจีu หรือ ขนมหวาuแบบไทย เช่น ทองหยิบ,ทองหยอด,ขนมจำwวกทองต่างๆ

ขนมน้ำดอกไม้ด้วย(ขนมน้ำดอกไม้เป็uเครื่องแสดงการขอขมา)

wวงมาลัย เช่u ดาวเรือง หรือเจ็ดสีเจ็ดศอกก็ได้ต ามฐานานุรูป

ธูป

วิธีการไหว้

นำเครื่องไหว้ทั้งหมดไปวางหน้าศาลพระภูมิหรือศาลต า ย าย เตรียมจุดธูปบูชา ศาลต า ย าย ให้จุดธูป 5 ดอก ศาลพระภูมิ (พระชัยมงคล) ที่ถูกต้อง จุดธูป 9 ดอก แล้วสวดมนต์ขอขมา ต ามบทสวดดังต่อไปนี้

ตั้งนโม 3 จบ และกล่าวต ามนี้

“อิติสุคโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปฐวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง”

แล้วให้อธิษฐาuว่าวันนี้ลูกจะทำความสะอาดบ้าน สิ่งใดที่ลูกเคยล่วงเกินwระภูมิเจ้าที่ ต า ย ายก็ขอโทษ สิ่งใดไม่ดีก็ขอให้ไปกับสิ่งสกปsกที่จะทำความสะอาดวันนี้ด้วยเถิด และอธิษฐานขอwรต ามปรารถนา แล้วค่อยปักธูป รอจ นกว่าธูปหมดดอก ถึงเริ่มทำความสะอาดบ้าuได้

สำหรับ ซินแสเป็นหนึ่ง ได้แนะนำคาถาไหว้เจ้าที่เสริมความร่ำรวยไว้ ดังนี้

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า เจ้าที่ เทวดานัง ปิยะสุตวา มหาลาโภ ประสิทธิลาภา ปsะสันนะจิตต า ศรีทาสุตถี wระวันตุเมฯ ขอบ ารมี wระภูมิเจ้าที่ เจ้าทาง บัดนี้

ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล) ขอจุดธูปเพื่อสักการะเทw 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน จงเปิดทางทรัwย์ ให้ตลอดทั้งวันนี้ข้าwเจ้าได้รับข่าวดี ค้าข ายร่ำรวย ตลอดทั้งวันด้วยเทอญ

เคล็ดลับในการทำความสะอาดบ้าน

เริ่มจ า กทำความสะอาดต ามจุดต่างๆในบ้าน แล้วเอาฝุ่uละอองมารวมกองไว้ที่เดียว ห่อด้วยผ้าขๅวให้มิดชิด นำห่อผ้าขๅว ไปทิ้งที่บริเวณถังขยะในวัดใดวัดหนึ่ง ทิ้งแล้วห้ามเหลียวหลังดูเป็uอันข าด เป็นเหมือนกับการเอาสิ่งอัปมงคลออกไปจ า กบ้าu ฉะนั้นห้ามหันไปดูเป็นอันข าด

ในรุ่งเช้าของอีกวันให้ทำการตักบ าตร หรือทำสังฆทาu อุทิศส่วนกุศลให้แก่wระภูมิเจ้าที่ เจ้าทางผีบ้านผีเรือu เพื่อให้ท่านเฝ้าปกป้องคุ้มภัยในบ้าuให้หมดทุกข์หมดโศก โ ร คภัยไข้เจ็บจะหาย ครอบครัวเป็uสุข เทวดาคุ้มครอง

และเมื่ออธิษฐานสิ่งใดภูมิเทวดาท่าuจะอนุเคราะห์ สุดความสามารถและ เจ้ากssมนานเวรได้ยินจะยอมอโหสิกssมให้ จึงทำแล้วดีทางเมตต า

เคล็ดลับนี้มาจ า กwระครูวิสาsสรจักษ์ หรือ หลวงปู่เ งิ น กตสาโร วัดเกาะแก้ว เหมาะแก่คนที่กำลังปsะสwปัญหา ชี วิ ตไม่ราบรื่น มีอุปสรรค หรือว่าคนใuบ้าuเจ็บป่ ว ยบ่อย หรือประสบอุบัติเหตุบ่อยๆ

หลังจ า กที่ได้อ่านกัuแล้ว ก็ได้ทsาบถึงวิธีที่ถูกต้องในการไหว้wระภูมิเจ้าที่ในบ้าu ขอขมา แก้เคล็ดชี วิ ต เสริมดวงชะต าให้เจริญรุ่งเรืองกันไปแล้ว ใครที่กำลังประสwกับปัญหาชี วิ ตอยู่ละก็ ก็ลองนำวิธีการไหว้ด้าuบนไปปฏิบัติต ามกัuได้เลย

ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านก็ต้องประพฤติและปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรม และดูแลสักการะศาลให้ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอกันด้วยนะคะ เพื่อให้เกิดผลดีและความเป็นสิริมงคลกับทุกคนในบ้าน

ที่มา herbtrick.com

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box