Friday, 1 December 2023

7 ข้อดีของการมีทองเก็บไว้ หลายคนอาจไม่รู้มาก่อน

มีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่มักซื้อ ทองคำ เก็บไว้, ไม่แพ้ทรัพย์สิน อย่าง บ้าน, รถ,ที่ดิน,อสังหาริมทรัพย์ และอื่น ๆ แต่ละคนมีเป้าหมายในการเก็บทองแตกต่างกัน

แต่ไม่ว่าจะเก็บเพื่อวัตถุประสงค์อะไร ทองคำ ก็ยังเป็นที่ต้องการเสมอ ยิ่งในช่วงเหตุการณ์สำคัญๆเหล่านี้ ที่จะทำให้ ทองคำ เป็นตัวช่วยได้ดี

1ใช้แทนการเก็บเ งิ น เก็บเ งิ นสด ย า ก เลยลองเก็บเป็นทองแทน

ทองคำ เป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บเ งิ น สำหรับผู้ที่เก็บเ งิ นไม่อยู่ หรือผู้ที่ต้องการสร้างวินัยในการออมเ งิ น

โดยการเก็บทองแทนการเก็บเ งิ นนั้น ก็เหมือนกับการฝากเ งิ นประจำกับธนาคาร แต่เปลี่ยนจ า กสะสมเ งิ นเป็นสะสมทองคำแทน โดยจะใช้ โ ป ร แ ก ร ม อ อ ม ทอง

คือทะยอยซื้อทองสะสมทุก ๆ เดือน จะได้ราคาแบบเฉลี่ย เมื่อออมครบ อ ย า ก จะเบิกทองมาเก็บไว้ที่ตัวเองหรือข ายคืนเปลี่ยนเป็นเ งิ นสดได้

2ใช้จ่ายใน ย า ม เ จ็ บ ไ ข้ ไ ด้ ป่ ว ย

ค่า รั ก ษ า พ ย า บ า ล เป็นอีกหนึ่งรายจ่ายสำคัญที่คนทุกวัยต้องคิดถึง โดยเฉพาะวัยเกษียณที่มีอายุมากขึ้น สุ ข ภ า พ ก็อาจไม่ได้แข็งเหมือนสมัยหนุ่ม ๆ สาว ๆ โอกาสเกิด โ ร ค ร้ า ย ก็สูง

ดังนั้นควรเตรียมพร้อมกับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วย , ซึ่งแน่นอนว่า โ ร ค ร้ า ย บ าง โ ร ค มีค่า รั ก ษ า ค่อนข้างสูง ประกัน สุ ข ภ า พ ,ประกันสังคม อาจจะช่วยได้ไม่เต็มที่

ฉะนั้นต้องมีเ งิ นเก็บในส่วนนี้ไม่น้อย แน่นอนว่า เ งิ นสด มีสภาพคล่องสูง จ่ายง่าย หากไม่มีการวางแผน เ งิ นที่เก็บมาก็อาจจะหมดไปแบบง่าย ๆ เช่นกัน

3สำรองการเ งิ น ใน ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น ค่าเทอมลูกไม่พอ เ ค รี ย ด ห นั ก มาก

เราคงจะเคยเห็นข่าวผู้ปกครองนำทองมาข ายในช่วงเปิดเทอมกันเยอะมาก ๆ เนื่องด้วยค่าใช้เรื่องเรียนต่อลูก 1 คนค่อนข้างเยอะ พ่อแม่ท่านไหนที่ไม่ได้วางแผนการเ งิ นที่ดี

หรือวางแผนแล้วแต่เ งิ นไม่พอใช้จริง ๆ ก็ได้ทองคำ นี้ละ มาช่วยให้ผ่านพ้น วิ ก ฤ ต นี้ไปได้ นอกจ า กนี้ยังมีเรื่องของ อุ บั ติ เ ห ตุ , ปัญหาทางด้าน ก ฎ ห ม า ย ที่อาจทำให้ต้องใช้เ งิ นจำนวนมาก จ นส่งผลให้เ งิ นที่เก็บมาหมดไป

หรือแม้แต่เหตุการณ์ที่ทำให้ ค่าเ งิ นลดลง เช่น ปัญหาการเมือง , อัตราเ งิ นเฟ้อ , เศรษฐกิจประเทศย่ำ แ ย่ ฯลฯ ทำให้เ งิ นเก็บที่คาดว่าจะพอใช้ในอนาคต ก็อาจมีไม่พอ

4ให้เป็นของขวัญลูก ในวันสำคัญ ลูกรับปริญญา ทองก้อนนี้คือทุนตั้งต้น

ทองคำ เป็นสมบัติที่มีมูลค่า หลายคนเก็บทองไว้ก็เพื่อเป็นมรดก ตกทอดให้แก่ลูกหลาน , เอาไว้เป็นทุนสำรองการเ งิ น หรือให้เป็นของขวัญในวันสำคัญ ๆ

เช่น วันแต่งงาน , วันสงกรานต์ , วันตรุษจีน , วันรับปริญญา โดยทองคำที่ซื้อให้ก็มีทั้ง ทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ อย่าง สร้อยทอง,แหวนทอง,กำไลทอง,จี้ทอง ฯลฯ

ซึ่งลูกหลานก็นำทองเหล่านี้ไปต่อยอดทางการเ งิ นอีกทอดหนึ่งได้

5เป็นทุนสำคัญในการทำธุรกิจ ทุนไม่พอ เ งิ นเก็บเหลือน้อย ไม่ อ ย า ก กู้หนี้

แม้ว่า ทองคำ จะไม่มีปันผล ไม่มี ดอกเบี้ย ให้เหมือนสินทรัพย์อื่น ๆ แต่ ราคาส่วนต่าง คือสิ่งที่ทำให้ทองคำได้รับความสนใจเก็บไว้เพื่อลงทุน

มีหลายคนที่เกษียณแล้วหันมาทำธุรกิจเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อให้เกิดรายได้ โดยบ างครั้งอาจต้องใช้ทุนไม่น้อย เ งิ นที่เก็บมาอาจไม่พอ หรือไม่ อ ย า ก กู้เ งิ นสร้างหนี้ ทำให้ ทองคำ เป็นสินทรัพย์ที่ซัพพอร์ตในเรื่องนี้ได้

6ใช้ป้องกัน อัตราเ งิ นเฟ้อ ข้าวของแพงขึ้น เ งิ นเก็บแทบไม่เหลือ

“อัตราเ งิ นเฟ้อ “ คือศัตรูตัวฉกาจที่ทำให้ เ งิ น มีมูลค่าลดลง เพราะหากเกิดภาวะเ งิ นเฟ้อ หมายความว่า สินค้าและบริการต่าง ๆ จะมีราคาแพงขึ้น , ต้องใช้เ งิ นซื้อมากขึ้น

เช่น เมื่อ 3 ปีที่แล้ว ราคาก๋วยเตี๋ยวถ้วยละ 30 บ าท ปัจจุบันถ้วยละ 40 บ าท เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อเ งิ นเก็บที่มีอยู่อาจไม่พอใช้จ่ายใน ย า ม เกษียณ

แต่กับ ทองคำ จ า กสถิติที่ผ่านมา สามารถป้องกันความ เ สี่ ย ง ของอัตราเ งิ นเฟ้อได้ดี เพราะราคาทอง ไม่เปลี่ยนไปต ามราคาสินค้าอื่น ๆ , ยิ่งเ งิ นเฟ้อสูง ราคาทองก็สูงไปด้วย

7สินทรัพย์ทางเลือก กระจายความ เ สี่ ย ง ถือทองคำไว้ เผื่อวันใดหุ้นตก จะได้อุ่นใจ

ความ เ สี่ ย ง ที่ว่านี้ คือความ เ สี่ ย งของค่าเ งิ น , มีหลายประเทศเก็บสำรอง ทองคำ เอาไว้ เพื่อป้องกันการเกิด วิ ก ฤ ต ทางการเ งิ น,เหตุการณ์ ฉุ ก เ ฉิ น ทั่วโลก

ซึ่งคนวัยเกษียณจำนวนไม่น้อยที่ซื้อทองเก็บไว้เพื่อเป็นการลงทุน และกระจายความ เ สี่ ย ง ของสินทรัพย์อื่น ๆ เช่น หุ้น , ต ร า ส า ร หนี้ , พันธบัตร ที่หากเกิด วิ ก ฤ ต สินทรัพย์ที่ลงทุนตัวใดตัวหนึ่งข าดทุน จะได้มี ทองคำ เอาไว้เป็นหลักประกัน

เนื่องจ า ก ราคาทอง ไม่เปลี่ยนไปต ามราคาสินค้าอื่น ๆ , ยิ่งเ งิ นเฟ้อสูง ราคาทองก็ยิ่งสูง , ดังนั้น อย่างน้อยการมี ทองคำ ติดตัวไว้ ก็ทำให้อุ่นใจได้ว่ามีเ งิ นสำรองอยู่

สิ่งหนึ่งที่ทำให้ ทองคำ ยังเป็นที่นิยม คือ ความต้องการใช้ทองคำในด้านต่าง ๆ อยู่เสมอ โดยเฉพาะด้านการลงทุน ที่นักลงทุนรายใหญ่รายย่อยหันมาถือครองทองคำกันมากขึ้นเพื่อป้องกันความ เ สี่ ย ง ของค่าเ งิ น , และ ราคาทอง ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องต ามความต้องการ ( Demand )

ซึ่ง ไม่ใช่แค่ ทองรูปพรรณ เท่านั้นที่คนไทยนิยมซื้อเก็บ แต่ ทองคำแท่ง ก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน , คนไทยจำนวนไม่น้อยที่ซื้อ ทองแท่ง เก็บไว้ เพราะมีส่วนต่างของ ราคาข ายออก และ ราคารับซื้อ น้อยกว่า ทองรูปพรรณ รวมถึงค่าบล็อค,ค่ากำเหน็จ อย่างที่เรา ๆ รู้กันดีว่าค่อนข้างต่างกันเยอะ

โดย ทองแท่ง จะซื้อถูก ข ายแพง กว่ามาก , แต่ไม่ว่าจะเก็บทองไว้เพื่ออะไร การมีทองสำรองไว้ก็ย่อมทำให้อุ่นใจได้ว่ามีหลักประกันการเ งิ นหากเกิดปัญหา

ขอขอบคุณ a u s i r i s เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box