ขอชื่นชม ‘สมจิตร’ ช่วยนักเรียนไทยภูเขา

ขอชื่นชมอดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกทีมชาติไทย ‘สมจิตร จงจอหอ’ ได้เข้าช่วยเหลือผู้ข าดโอกาสในจังหวัดในภาคเหนือ โดยล่าสุดได้เข้าช่วยเหลือในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นนักเรียนชาวไทยภูเข า

ซึ่งในครั้งนี้สมจิตร เดินทางเข้าช่วยเหลือด้วยตัวเอง ณ อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ ซึ่งการเข้าไปช่วยของอดีตนักมวยดีกรีเหรียญทองโอลิมปิก ที่มีน้ำใจงามอย่าง ‘สมจิตร’ ที่เข้าช่วยเหลือ นักเรียนชาวไทยภูเข าข าดโอกาส ที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่นั้น ได้มอบมอบทีวี 55 นิ้ว 2 เครื่อง เพื่อให้น้อง ๆ ได้มีโอการเรียนรู้

ทางการศึกษามากขึ้น พร้อมด้วยขนม ให้กับ นักเรียนชาวไทยภูเข าที่ อ เชียงดาว จ.เชียงใหม่อีกด้วยโดยที่รร.นี้มีชาวไทยภูเข ารวมกันอยู่ 7 ชาติพันธุ์ เป็นนักเรียนที่ข าดโอกาสทางการเรียน ส่วนใหญ่น้อง ๆจะกำพร้าหรือบ้านย ากไร้ บ้านอยู่ไกลและเดินทางย ากลำบ ากมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะมีโอกาสเข้ามาเรียนแบบประจำกินนอนที่โรงเรียน ซึ่ง ‘สมจิตร จงจอหอ’ ฮีโร่อดีตเหรียญทองโอลิมปิกปักกิ่งเกมส์

กล่าวว่า ความลำบ ากของน้อง ๆ คือเรื่องการเรียนทางไกลจ า กวังไกลกังวล โดยมีทีวีที่จอเล็กมากตนและเพื่อน ๆ ชมรม’โขงชีมูล’ เลยทำเสื้อเพื่อให้ทุก ๆ คนที่อย ากจะทำบุญ ร่วมซื้อเสื้อไปใส่สวย ๆไปฝากคนที่เรารักหรือเป็นของฝากผู้ใหญ่ก็ได้ เพียงตัวละ 300 บ. เราก็จะได้บุญและช่วยเหลือน้องๆ แล้ว

หลังจ า กมีผู้จิตศรัทธาร่วมงานบุญครั้งนี้ ทางด้าน สมจิตร จงจอหอ ฮีโร่อดีตเหรียญทองโอลิมปิกทีมชาติไทยพร้อมด้วยชมรม’โขงชีมูล’ ได้เดินทางไปมอบทีวี 55 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง พร้อมด้วยขนม ให้กับน้อง ๆ นักเรียนชาวไทยภูเข าที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ท่ามกลางความดีใจของน้อง ๆ นักเรียนชาวไทยภูเข า และความอบอุ่นใจของผู้ให้

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box