6 สิ่งผิดพลาดที่ “มนุษย์เงินเดือนชอบทำ” อนาคตลำบากไม่รู้ตัว

มนุษย์เ งิ น   เดือนส่วนใหญ่ มีรายได้เพียงทางเดียว และ มักหมดไปหลังจ า กรับมาไม่ถึงครึ่งเดือน นอกจ า กต้อง เ ค รี ย ด เรื่องงานแล้ว ยังต้องมา เ ค รี ย ด เรื่องเ งิ น   อีก

สาเหตุใหญ่ของเรื่องเหล่านี้ เกิดจ า กการ “ใช้เ งิ น   ที่ผิดพลาด” ลองไปดูกันหน่อยว่า พฤติกรรมพลาดๆมีอะไรบ้าง

1. ไม่เตรียมพร้อมถูกเลิกจ้าง

อนาคตเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอน มีตัวอย่างการถูกเลิกจ้างงาน โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าให้เห็นกันมาก การพึ่งพารายได้จ า กเ งิ น   เดือนเพียงอย่างเดียว นับเป็นความ เ สี่ ย ง อย่างหนึ่ง

ในช่วงของการทำงานประจำ คุณอาจมองหางานอดิเรก ที่สามารถก่อให้เกิดรายได้เสริม รวมถึงอย่าลืมที่จะแบ่งเวลาไปหาความรู้ด้านการจัดการเ งิ น  

อย่างน้อยเรื่องของการลดหย่อนภาษี หรือ การนำเ งิ น   ออมไปลงทุนต่อยอด ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเ งิ น    หรือการลงทุนในรูปแบบต่างๆ

2. เป็นทาสของความฟุ้งเฟ้อ

ความสุขของมนุษย์เ งิ น   เดือนส่วนใหญ่ คือ ได้ใช้เ งิ น    ซื้ อ ความสุข ไม่ว่าจะเป็น กินกาแฟร้านหรู ไปสังสรรค์หลังเลิกงาน ใช้กระเป๋าแบรนด์เนม เครื่องสำอางราคาแพง

สิ่งต่างๆเหล่านี้ ก ร ะ ตุ้ น ให้คนเรา อ ย า ก มี อ ย า ก ได้อยู่ตลอด แต่อย่าลืมว่า การตัดสินใจเลือกกิน เลือกใช้ เลือก ซื้ อ อะไร ควรคำนึงถึงความสถานภาพการเ งิ น   ของตัวเองดีกว่า

มีน้อยใช้น้อย ถึงมีมากก็ไม่จำเป็นต้องใช้มาก ออมเ งิ น   เพื่อความสุขในอนาคตดีกว่า

3. ไม่เตรียมแผนเกษียณ

อย่าลืมว่า มนุษย์เ งิ น   เดือน ต้องรับผิดชอบตัวเองในวัยเกษียณด้วย และหากตัดสินใจจะใช้ชี วิ ตโสดในบั้นปลายยิ่งต้องเตรียมตัวเกษียณให้ดี ไหนจะค่า รั ก ษ า พ ย า บ า ล

ค่าการดำรงชี วิ ต ทางออกในเรื่องนี้ ต้องเริ่มจ า กค่อยๆแบ่งเ งิ น   เดือนมาเก็บออม เริ่มจ า ก 5% หรือ 10% ของรายได้ก็ยังดี

4. สร้างหนี้ ก่อนจะสร้างทรัพย์สิน

มนุษย์เ งิ น   เดือนส่วนใหญ่ อ ย า ก มีชี วิ ตอิสระ หลายๆ คนจึงตัดสินใจเริ่มผ่อนบ้าน ผ่ อ น คอนโดมิเนียม ผ่อนรถ แต่อย่าลืมว่า ก า ร กู้ เ งิ น ย่อมมาพร้อมกับ ด อ ก เ บี้ ย ยิ่งกู้มาก ด อ ก เ บี้ ย ยิ่งสูงมาก กว่าจะผ่อนหมดมักจะใช้เวลากว่าสิบปี

ดังนั้น แทนที่จะกู้เ งิ น    ควรอดทนเก็บออมจ น  ได้เ งิ น   ก้อน พอเพียงต่อการ ซื้ อ บ้าน ซื้ อ รถ ทำแบบนี้จะไม่ เ ค รี ย ด แถมยังไม่ต้องรับภาระเรื่องดอกเบี้ยอีก

5. ไม่ดูแล สุ ข ภ า พ

มนุษย์เ งิ น   เดือนหลายคนมักออกปาก ทำงานมาเหนื่อย จะกิน อ า ห า ร ทั้งทีก็ต้องเน้นที่อร่อย อุดมไปด้วย ไ ข มั น และ ค า ร์ โ บ ไ ฮ เ ด ร ต ทั้ง เครื่องดื่ม น้ำ ต า ล สูง ไหนจะข้ออ้างส า ร พั ด ของการไม่ออกกำลังกาย

ไหนจะความ เ ค รี ย ด จ า กที่ทำงาน ยิ่งไปกว่านั้นหลายๆ คนยังดื่ม สุ ร า บุ ห รี่  เรียกว่า ทำ ล า ย สุ ข ภ า พ ตัวเองตั้งแต่ยังมีอายุน้อย

แต่การปล่อยปละละเลยไม่ดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนหนุ่มๆ สาวๆ มักจะมาปรากฏ โ ร ค ร้ า ย ในช่วงปลายวัยทำงาน ถึงตอนนั้น Office ก็ไม่มีสวัสดิการมาดูแล สุ ข ภ า พ ให้แล้ว

6. ไม่พัฒนาตัวเอง

หลายๆ คนที่ทำงานประจำอยู่ มักจะนิ่งนอนใจ เพราะเห็นว่าด้วยความรู้ความสามารถที่มีอยู่ทุกวันนี้ ก็เพียงพออยู่แล้วสำหรับตำแหน่งงานที่ทำ

อย่าลืมนะว่า โลกเราหมุนไปทุกวัน เทคโนโลยีและความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกวัน มีนักศึกษาจบใหม่ทุกปี จริงอยู่ที่ว่าความสามารถของคุณไม่ได้ แ ย่ ลง

เพียงแต่มีคนที่เหมาะกว่า ค่าจ้างถูกกว่า ถึงตอนนั้นคุณจะมีที่ยืนตรงไหน ฉะนั้น อย่าลืมหาความรู้ เพิ่มเติมประสบการณ์ไม่ว่าจะในสายงานของตัวเอง

รวมถึงสายงานรอบข้าง และอย่าลืมที่จะสร้าง Connection ทำดีกับทุกคน เพราะโลกนี้มันกลม ไม่มีใครรู้หรอกครับว่า พรุ่งนี้คุณอาจจะต้องการความช่วยเหลือจ า กใคร

รู้แบบนี้แล้ว มนุษย์เ งิ น   เดือน ก็ควรลด ละ เลิก พฤติกรรมการใช้เ งิ น   ที่ผิดพลาดเหล่านี้ และหันกลับมาใส่ใจวางแผน

และ ใส่ใจการใช้เ งิ น   ทุกบ าท ทุกสต างค์ ให้คุ้มค่าต่ออนาคต เชื่อเถอะ คุณจะกลายเป็นมนุษย์เ งิ น   เดือน ที่มีคุณภาพเลยทีเดียว

ขอขอบคุณ w e a l t h m e u p

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น 

Facebook Comments Box