ลองทบทวนชีวิตก่อนจะกลางปี แล้วทำจากนี้ให้มันดีขึ้น (เขียนไว้ดีมากๆ)

1. หากคุณคิดว่าตัวเองมีค่า เพราะมี เ งิ นวันไหนเ งิ นหมด คุณค่าคุณก็หมด หากคุณคิดว่าตัวเองมีค่า เพราะหน้าต าดี วันไหนคุณแก่ลงจ นหน้าต าไม่ดี คุณค่าคุณก็หมด แต่ตราบใดที่คุณรู้ว่าตัวเองมีค่า เพราะเป็น คนดีตราบใดที่คุณมีความดี คุณก็จะ มีคุณค่าได้ตลอดไป

2. วิจารณ์คนอื่นทุกวัน ใจต่ำลงทุกวัน วิ จั ย ตัวเองทุกวัน ใจสูงขึ้นทุกวัน

3. การฝึกจิตและพัฒนาตัวเอง อาจไม่ทำให้เราพ้นทุกข์ตลอดกาล แต่มันทำให้เราเป็นทุกข์นานน้อยลง

4. ไปได้เร็วแค่ไหน ก็ถึงเร็วเท่านั้น ปล่อย ได้เร็วแค่ไหน ก็สุขเร็วเท่านั้น

5. อารมณ์ ลบ ทุกชนิด จะทำร้า ยเราก่อนที่จะทำร้า ยคนอื่นเสมอส่วนอารมณ์ บวก ทุกชนิด จะให้พรเรา ก่อนที่จะให้พรคนอื่นเสมอ เช่นกัน

6. ถ้าไม่มีคนมาทำให้คุณโกรธ คุณจะไม่รู้เลยว่าระดับจิตคุณอยู่ตรงไหนถ้าไม่มีใครมาทำให้คุณทุกข์ใจ คุณจะไม่รู้เลยว่าตัวเองยังมีอะไรต้องพัฒนา

7. การแก้กรรมที่ดีที่สุด คือการแก้ไข ความคิด คำพูด และ การกระทำของตัวเอง

8. จำไว้ว่า ความทุ กข์และความ เ จ็ บ ป ว ด ทั้งมวลไม่ได้ผ่านเข้ามาในชี วิ ตเรา เพื่อมอบ คำ ส า ป แต่มันผ่านเข้ามาในชี วิ ตเราเพื่อมอบคำสอน

9. ก้าวแรกของการใช้ชี วิ ตอย่ าง ผู้ตื่น คือการหยุดยุ่งวุ่นวายเรื่อง คนอื่น แล้วหันกลับมาวิเคราะห์ใจ ตัวเอง

10. ความดีเล็ก ๆ ที่ทำไปนาน ๆ สุดท้ายอาจสร้าง ปาฏิหารย์ให้ชี วิ ต

11. การอยู่กับปัจจุบัน ไม่ใช่การ หยุดทำในเรื่องสำคัญแต่มันคือการ หยุดทุกข์ ไปกับเรื่องที่ไม่สำคัญ

12. ในแต่ละปีจงทำชี วิ ตให้ดีขึ้น เพราะในแต่ละวัน ชี วิ ตกำลังสั้นลง

13. ต้องขอบคุณคนที่ทำไม่ดี ที่ช่วยเป็นตัวอย่ างที่ ดี ว่าอะไร ไม่ควรทำ

14. ความทุกข์ทั้งหมดในชี วิ ต ไม่ได้เกิดจ า ก สิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณ แต่มันเกิดจ า ก สิ่งที่คุณคิดว่าคนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณ

15. เ ก ลี ย ดเข าเราทุกข์ เมตต าเข า เราสุขเอง

16. ความ  เป็นเรื่องธรรมดาแต่การได้ใช้ชี วิ ตอยู่อย่ างมีคุณค่าเป็นเรื่องอัศจรรย์

17. โปรดสังเกตุดูให้ดี ว่าสิ่งที่ทำให้เราทุกข์บ่อยที่สุดในแต่ละวัน ไม่ใช่ พฤติก ร รมของคนอื่น แต่คือ ความคิด ของเราเอง

18. ไม่ว่าจะทุกข์หนักหนา ส า หั ส สักแค่ไหน ทางออกก็ไม่เคยอยู่ไกลไปกว่าใจของเราเอง

19. คนเราฝึกเดินจ นเก่งได้ ฉันใด ก็สามารถฝึกใจจ นเป็นสุขได้ ฉันนั้น

20. ไม่ว่า ภายนอก เราจะอยู่กับคนมากแค่ไหน แต่ภายใน เรายังอยู่ตัวคนเดียวเสมอจงหาวิธี รักตัวเอง ให้เจอเพราะไม่มีใครในโลกนี้ที่จะอยู่กับเธอ สม่ำเสมอเท่ากับ ตัวเธอเอง

 อย่ าถือโ ท ษ โกรธคน ไม่คู่ควรอย่ า ตี ต ร ว น ตนไว้กับอดีต ชะต าเราอย่ าให้ใคร มาเขียนขีด อย่ าเอาคำ ที่เหมือน มี ด มา ก รี ด ใจ

ขอขอบคุณที่มา postsread

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box