เคล็ดลับ 10 ข้อ ที่คนประสบความสำเร็จ ทำก่อนอายุ 30

1. ล้มให้เร็ว ลุกให้เป็น

ทุกคนจะต้องเจอจุดเปลี่ยนในชี วิ ตที่ทำให้ตัวเองต้องสะดุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ เช่น การทำงานไม่ถึงเป้าหมาย จ นถึงเรื่อง การจ้างออก

ไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาที่ทำให้คุณต้องล้มลุกคลุกคลานเพียงใด การที่ได้ล้มเร็วจะทำให้คุณเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาและมีภูมิต้านทานในชี วิ ตการทำงาน ที่สำคัญคือจงจดจำข้อผิดพลาดและเรียนรู้จ า กบทเรียนที่คุณได้รับเสมอ

2. รู้จักจัดการเรื่องเ งิ น

มีวินัยเรื่องการเ งิ นอย่างจริงจัง มันไม่ได้สำคัญว่าคุณมีรายได้เท่าไหร่ แต่มันสำคัญว่าคุณมีเ งิ นเหลือเท่าไหร่ในแต่ละเดือน

งานที่ดีไม่ใช่แค่สร้างความสุขในการทำงานเท่านั้น แต่ต้องทำให้คุณภาพชี วิ ตของคุณดีด้วย การรู้จักออม การลงทุนและไม่ใช้จ่ายเกินตัว จะทำให้คุณมีรายได้ที่มั่นคงและไม่กระทบกับชี วิ ตด้านอื่นๆ

3. ชอบความท้าทาย

ออกจ า ก comfort zone ของตัวเอง และลองหาท้าทายชี วิ ต เพิ่มตื่นเต้นใหม่ๆ คุณอาจได้ไอเดีย ความคิดใหม่ๆ จ า กการทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ

เป็นการเพิ่ม พ ลั ง ชี วิ ตให้กับตัวเอง หลังจ า กเหนื่อยล้าจ า กชี วิ ตการทำงาน นอกจ า กนี้มันยังเป็นการทดสอบศักยภาพในตัวคุณกับการทำอะไรที่เหนือความคาดหมาย

4. เริ่มธุรกิจ(เสริม)เป็นของตัวเอง

คุณต้องเป็นคนที่มีความฝัน เรียนรู้ที่จะเริ่มทำในสิ่งที่ชอบและถนัดเพื่อสร้างช่องทางรายได้ใหม่ๆ ให้กับตัวเอง คุณอาจเริ่มต้นจ า กการเปลี่ยนงานอดิเรก

หรืองานที่มีช่องทางจ า กงานประจำมาเป็นรายได้ ไม่จำเป็นที่คุณต้องลาออกจ า กงานเพื่อมาทำต ามความฝัน เพียงแค่คุณรู้จักแหล่งปั๊มเ งิ นเพิ่มอีกทางก็พอ

5. มีคอนเนคชั่นที่ดีและถูกต้อง

ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ ไม่ได้สำคัญว่าคุณทำอะไรเป็นเท่านั้น แต่สำคัญด้วยว่าคุณรู้จักใครและใครรู้จักคุณ การมีคอนเนคชั่นที่ดี จะเพิ่มโอกาสให้คุณได้ต่อยอดในสิ่งที่คุณกำลังทำได้ง่ายขึ้น

ทำให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จได้เร็วและมั่นคงกว่าคนอื่น โอกาสทางธุรกิจต่างๆ จ า กเพื่อนเก่า หรือแม้แต่จ า กเจ้านายเก่า อาจพลิกชิวิตคุณก็เป็นได้ครับ

6. เก่งเรื่องการจัดระเบียบชี วิ ต

นี่คือ กฏเหล็ก ที่คนประสบความสำเร็จในชี วิ ตมักมีข้อนี้ พวกเข ารู้ดีว่า วันนี้ ต้องทำอะไรเสร็จก่อนหลัง พวกเข าให้ลำดับความสำคัญกับชี วิ ตเป็น

และพวกเข าไม่ปล่อยชี วิ ตไหลไปเรื่อยๆ หรือทำงานไปเรื่อย โดยไม่มีเป้าหมาย คนที่ยุ่งอย่างมีสติ รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไร เพื่ออะไร คือคนที่มีแนวโน้มว่าจะประสบความสำเร็จสูงครับ

7. ไม่หยุดพัฒนาตัวเอง

ในช่วงวัย 20-30 คือ วัยแห่งอิสระ วัยแห่งการเรียนรู้ชี วิ ต ถึงแม้จะจบจ า กการเรียน ม ห า วิ ท ย า ลั ย แล้ว แต่คุณก็ยังต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง

เป็นวัยที่คุณต้องค้นหาว่าตัวเองทำอะไรดี ทำอะไรถนัด พัฒนาจุดแข็ง เพื่อที่จะหาเส้นทางชี วิ ตของตัวเอง ก้าวสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นคงและรวดเร็ว

8. มีความมุ่งมั่น แน่วแน่

ระหว่างการเดินทาง ทุกคนต้องประสบปัญหาและอุปสรรค แต่คนที่ประสบความสำเร็จมักไม่ย่อท้อ ยังคงเชื่อมั่นและศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองทำ

พวกเข าจะ พ ย า ย า ม หาวิธีแก้ไขปัญหาเพื่อให้ไปถึงจุดหมายที่ตั้งเป้าไว้ ท้อบ้างแต่ไม่เคยหมดหวัง และทำมันซ้ำเรื่อยๆ จ นกว่าจะประสบความสำเร็จ

9. ปรับตัวเก่ง

ไม่มีอะไรที่ดีตลอดและ แ ย่ ไปตลอด คนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่รู้จักการปรับตัว พวกเข าจะรู้ก่อนว่าเศรษฐกิจจะไม่ดีหรือดีอย่างไร

พวกเข าจะเตรียมรับมือและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นั้นๆ ก่อนที่มันจะเกิด ทำให้พวกเข าสามารถอยู่รอดและประสบความสำเร็จไม่ว่าจะพบเจอเหตุการณ์อะไรก็ต าม

10. วางแผนชี วิ ตเป็น

อนาคตเป็นสิ่งที่สร้างได้และวางแผนได้ อย่าคิดว่าอนาคตอยู่ที่ชะต าชี วิ ต หรือฟ้าดินกำหนดเท่านั้น อย่า น้ อ ย เ นื้ อ ต่ำใ จ กับต้นทุนชี วิ ตของคุณ

อย่าเปรียบเทียบสิ่งที่คุณและเพื่อนคุณมี แต่จงเปรียบเทียบตัวเองในอดีตกับตอนนี้ คุณสามารถคิดต่างและสร้างอนาคตที่สดใสด้วยการวางแผนชี วิ ตให้กับตัวเอง

เริ่มจ า กซื่อสัตย์กับตัวเอง เขียนเป้าหมายและคนที่คุณ อ ย า ก เป็น พร้อมทั้งเขียนวิธีและขั้นตอน ปัจจัยต่างๆที่ทำให้คุณเป็นคนนั้น และเริ่มลงมือทำตั้งแต่วันนี้

ขอขอบคุณ w c i

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box