อนุโมทนาบุญ บอล เชิญยิ้ม และภรรยา บริจาคเงินให้ 5 รพ. ช่วยทีมแพทย์สู้วิ ก ฤ ต

ร่วมอนุโมทนาบุญ บอล เชิญยิ้ม และภรรยา ยูริ สุกานดา ร่วมบริจาคเงิน สู้วิก ฤ ต  โดยมอบเงินจำนวน 1 หมื่นบาทให้กับ 5 โรงพยาบาล รมเป็นเงิน 50,000 บาท

โดย ภรรยาของ บอล เชิญยิ้ม โพสต์ในไอจีว่า “จากสถานการณ์ปัจจุบัน ยูกับพี่บอลขอร่วมช่วยบริจ าคเงินสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ที่สู้กับวิก ฤ ต ในตอนนี้ ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุ กท่านค่ะ #ขอบุญกุศ ล ในครั้งนี้ส่งผลให้พ่อค่อมและแม่เอ๋ป ล อ ดภั ย ด้วยเทอญ”

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

Facebook Comments Box