5 สิ่งที่ไม่ควรทำ ในการปลูกมะพร้าวให้ต้นเตี้ย

การทำมะพร้าวต้นเตี้ยกับ 5 สิ่งที่ไม่ควรทำขณะทำการดูแลมะพร้าว มีข้อควรระวังอะไรบ้างไปดูกันครับ

1.การตัดก้านใบที่มีสีเขียวอยู่ เ นื่ องจ า กใบที่มีสีเขียวอยู่นั้นสามารถทำงานได้ ในการปรุงอาหารเลี้ยงลำต้นได้ ถ้าเกิดเราตัดใบทิ้ง ใบก็จะน้อยพืชเจริญเติบโตได้ไม่ดีพอครับ

2.ไม่ตัดเยื่อหุ้มสีน้ำต าลที่หุ้มยอดที่อ่อนอยู่ เพราะยอดที่อ่อนนั้นยังไม่แข็งแรงมากนัก ถ้าตัดเยื่อสีน้ำต าลออกแล้ว ก้านก็จะถ่างอาจะหักได้ครับ

3.การใช้กรรไกรตัดเยื่อหุ้มสีน้ำต าลออกนั้น ควรใช้ความระมัดระวังในการตัดครับ เพราะถ้าเกิดคมของกรรไรไปโดนส่วนของยอดอ่อนหรือส่วนของก้านใบอาจทำให้เกิดแ ผ ล อาจส่งผลให้ติดเ ชื้ อ s าหรือหักได้

4.การถ่างก้านใบไม่ควรที่จะกดแรงมากเพราะจะทำให้ก้านใบหักได้นะครับ เพราะทรายที่เราใส่ลงไปนั้นจะเป็นตัวกั้นไม่ให้ใบยุบกลับมาหาต้นได้

5.การใส่ทรายไม่ควรโรยที่บนยอดอ่อนของมะพร้าวนะครับ เมื่อโดนลมจะเสียดเสียดสีกับยอดอ่อนอาจทำให้เกิดแผลได้ ทำให้ยอดมะพร้าวเสียหายได้ครับ

ข้อเสนอแนะ

การใส่เกลือควรที่จะโรยจ า กด้านบนของยอด ก้านใบและโคนต้นด้วย ป้องกันแ ม ล งหรือด้วงมากัดกินมะพร้าวของเราและยังเป็นตัวกระตุ้นให้มะพร้าวดูดซึมสารอาหารได้ดี

แหล่งที่มาจ า ก ช่องยูทูปวิถีชาวบ้าน

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box