วิธีเพาะเห็ดตับเต่า เห็ดผึ้ง ให้ได้กินตลอดปี

วันนี้เราจะพาพี่น้องเกษตรกรไปศึกษาขั้นตอนการเพาะเห็ดตับเต่าหรือบ างพื้นที่เรียก เห็ดผึ้งตับควาย เห็ดผึ้งทาม เห็ดห้า เพาะแบบไหนให้ได้กินเห็ดเรามีวิธีการง่ายๆ มาฝากกันครับ

เห็ดตับเต่าที่ได้จ า กการเพาะเ ชื้ อเห็ดเองครับ

วิธีการทำเ ชื้ อเห็ด

เราจะใช้เห็ดที่ค่อนข้างแก่มากพอสมควรในการที่จะนำสปอร์ของเข ามาใช้ สปอร์จะมีมากในเห็ดที่แก่จัด เมื่อนำไปขย า ย เ ชื้ อเห็ดก็จะเข้มข้นดีมากครับ โอกาสการงอกของเห็ดก็จะสูงไปด้วย

หลังจ า กที่ได้เห็ดตับเต่าที่แก่จัดแล้ว เราจะทำการเด็ดให้เป็นชิ้นเล็กๆ ลงในน้ำที่เราเตรียมไว้

สำหรับน้ำที่ใช้นั้นควรที่จะเป็นน้ำฝนหรือจ า กแหล่งน้ำต ามธรรมชาติที่ไม่มีสารเ ค มีเจือปนหรือจะเป็นน้ำประปาก็ได้แต่ต้องพักน้ำทิ้งไว้ประมาณ 10 วัน ก็ใช้ได้เช่นกัน

ทำการขย ่ำให้เป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อให้สปอร์ของเห็ดละลาย

ลักษณะดอกเห็ดหลังจ า การขย ่ำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ

เ ชื้ อเห็ดที่ได้จะสามารถนำไปใช้เลยก็ได้นะครับหรือจะทำการเก็บใส่ขวดน้ำพลาสติกแต่ข้อแนะนำอีกอย่ างคือควรใช้ให้หมดภายใน 1 เดือน นะครับ

วิธีการเพาะเห็ดตับเต่า

หลังจ า กที่ได้เ ชื้ อเห็ดมาแล้วนะครับ เราจะนำเ ชื้ อเห็ดมารดลงบนโค่นของต้นไม้นะครับ ซึ่งต้นไม้ที่เราจะเพาะในวันนี้เราใช้ต้นหว้านะครับหรือต้นไม้อย่ างอืนก็ได้นะครับ เช่น ประดู่ พะยูง สัก แดง มะค่า เป็นต้น

ทำการถางหญ้าบริเวณหน้าดินและขุดหลุมลงไปไม่ต้องลึกมาก

ระยะห่างในการเทเ ชื้ อเห็ดให้ห่างออกจ า กโค่นต้นประมาณ 30 ซม.เพื่อให้เ ชื้ อเห็ดสามารถวิ่งเกาะที่รากของต้นไม้ได้สะดวก

จ า กนั้นทำการกลบดินที่บรเวณเราเทเ ชื้ อเห็ด ทำการรดน้ำเป็นประจำวันละ 1 ครั้ง เพื่อเร่งให้เ ชื้ อเห็ดไปเกาะที่รากของต้นไม้ได้เร็วขึ้น ส่วนในหน้าฝนก็ไม่จำเป็นนต้องรดทุกวันก็ได้ครับ

แหล่งที่มาจ า ก ช่องยูทูปบ้านไร่สายทอง Baan Rai Sai Thong

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box