ปลูกกล้วย ไม่ขุดหลุม พร้อมเทคนิคดีๆ กับ อ.อิศ​รา

วันนี้เรานำสาระความรู้ดีๆ เกี่ยวกับเทคนิคการปลูกกล้วยแบบไม่ต้องขุดหลุมมาฝากกันครับ วิธีการนี้ไม่ต้องขุดหลุม ไม่ต้องผสมวัตถุอินทรีย์ในการเตรียมดิน ลดแรง ลดเวลาในการปลูก อาจารย์แนะนำว่าวิธีการนี้สามารถปลูกได้กับพืชเกือบทุกชนิดสำหรับการปลูกกล้วยนั้นจะไม่เพียงข ายลูกเพียงอย่ างเดียวแต่ให้ข ายหน่อพั น ธุ์ด้วย

ข้อดีของวิธีการนี้คือการขุดหน่อข ายจะรื้อหน่อออกได้ง่าย หน่อจะเยอะ ต้นอ้วนและลูกดก การปลูกนั้นจะใช้หนึ่งหลุมต่อกล้วย 3 ต้น ระยะห่าง 50-60 เซนติเมตร ส่วนเรื่องของการวางตำแหน่งในการปลูกนั้น

เราจะเน้นในเรื่องของการรับแสงเป็นสำคัญ การวางจะวางเป็นรูปสามเหลี่ยมทำให้เงาของกล้วยแต่ละต้นไม่ทับกัน สามารถรับแสงได้เต็มที่และไม่แย่งแสงกัน

ทำการดึงถุงดำออกจ า กต้นกล้วย โดยทำการคว่ำต้นลงแล้วดึงต้นออก ทำแบบนี้จะทำให้รากไม่ช้ำครับ

ดินที่นำมาปลูกนั้นจะมีส่วนผสมของดินที่ขุดมาจ า กป่าที่ปกคลุมด้วยใบไม้ ดินที่จะใช้จะลึก 1 นิ้วและมาผสมคลุกเคล้ากับปุ๋ยพืชสดในอัตราส่วน 1:1 ในที่นี้เราจะตวงด้วยถังสีนะครับ ปริมาณใช้ 2 ถังสี

จ า กนั้นทำการเทดินรอบๆ ต้นกล้วยให้ทั่ว

เทคนิคอีกอย่างคือการเอียงต้นกล้วยออกจ า กกันเพื่อจัดการในเรื่องทิศทางการตกเครือให้อยู่คนละทางครับ

ทำการพูนดินมาใส่โคนต้นครับ หาเศษฟาง เศษหญ้าที่แห้งแล้วทำการคลุมให้ทั่วโคนต้นกล้วยครับ ข้อดีจะช่วยรักษาความชื้น ป้องกันแสงแดดแรงๆ เป็นที่อยู่ของจุ ลิ น ท รี ย์อีกด้วย

เตรียมจุ ลิ น ท รีย์สังเคราะห์แสง 1 ขวด 1.5 ลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร

รดให้ทั่วครับ การใช้จุ ลิ นทรีย์สังเคราะห์แสงนั้นจะใช้มากหรือใช้น้อยไม่เป็นผลเสียต่อพืชเพราะมีฤ ท ธิ์เป็นด่าง เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จครับ

แหล่งที่มาจ า ก ช่องยูทูปบ้านสวนเรคคอร์ด​

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box