Tuesday, 5 December 2023

เลี้ยงหอยครบวงจร ทำเงินได้หลักแสน

วันนี้เราจพาพี่น้องชาวเกษตรกรมาศึกษาวิธีการเลี้ยงหอยจ า กเกาตรกรที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงมาฝากกันครับ

ที่ที่เราจะไปชมในวันนี้คือลำน้ำปาวฟาร์มหอย อยู่บ้านทุ่งสว่าง ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ครับ บริหารฟาร์มโดยคุณรุ้งนะครับ

มีหอยหลายชนิดที่ฟาร์มนี้ เช่น หอยปัง หอยขม หอยเชอรี่ หอยโข่ง เพราะการเลี้ยงหอยช่วยลดต้นทุนได้ดีกว่าเลี้ยงเป็ดไก่ ในช่วงยุคนี้ บ่อที่ใช้ในการเลี้ยงก็จะเป็นกระชังบกและบ่อปูน

หอยโข่งภาคใต้ก็เป็นหอยอีกชนิดหนึ่งที่เลี้ยงอยู่ในฟาร์ม เพราะตัวใหญ่ เนื้อเยอะ ทางฟาร์มจะซื้อไข่มาจ า กภาคใต้มาฟักเอาเองครับ

และต่อมาเป็นวิธีการฟักไข่หอยเชอรี่ จะเห็นได้ว่าวิธีการคือนำไข่ไปวางบนตระกร้าที่มีรู มีขวดน้ำพลาสติกยึดตะกร้าไว้ เมื่อไข่หอยฟักตัวก็จะหล่นลงไปน้ำเอง

สังเกตถ้าหอยฟักและจะมีลักษณะสีข าวที่เปลือกไข่ โดยบ่อนั้นเราจะใช้เป็นกะละมัง มีผักตบชวา เพื่อให้หอยได้กินรากเป็นอาหารเพราะเข ายังเล็กอยู่ ในช่วงนี้จะไม่ให้อาหารเลย

เพราะเข ายังเล็กเปลี่ยนน้ำลำบ าก น้ำอาจเ น่ าเสียได้ จ า กนั้นจะเอาลงบ่อที่เรียกว่าบ่อขุนหลังจ า กที่ฝักหมดแล้วเลยก็ได้ครับ บ่อขุนจะต้องเติมผักตบชวาเพื่อให้หอยได้มีที่เกาะครับ เพราะถ้าไม่มีที่เกาะเข าจะไม่รอดครับ เทคนิคดีๆ จ า กคุณรุ้งครับ เราจะไม่เอาลูกหอยลงไปรวมกับบ่อพ่อแม่พั น ธุ์นะครับเพราะเข าจะกินลูกหอยครับ นี้คือเหตูผลที่ต้องแยกครับ

การให้อาหารก็จะเป็นพวกใบกล้วย ต้นกล้วย ผักตบ จอกแหน ผักไชย า ส่วนเรื่องของอาหารสำเร็จรูปคือหัวอาหารปลาดุกเล็กสัปหาละครั้ง ระดับน้ำภายในบ่อประมาณ 30 เซนติเมตร

ในช่วงฤดูหนาวจะลดปริมาณน้ำและมีดินให้เข าหมุดจำศีลครับสำหรับหอยโข่ง พฤติกรรมจะแตกต่างจ า กหอยเชอรรี่ ส่วนน้ำที่ใช้จะเป็นน้ำบ่อ ถ้าใช้น้ำประปาก็จะต้องพักน้ำประมาณ 10 วัน

การเปลี่ยนน้ำ 3-4 วัน ถ้าปล่อย 10 กิโลกรัม ถ้าแค่ 5-6 กิโลกรัมก็อาจะ 1 เดือนครั้ง อาจจะเติมน้ำหมักจุ ลิ น ท รี ย์สังเคาะห์แสงเพื่อเพิ่มการย่อยสลาย

การเปลี่ยนถ่ายน้ำก็จะทำการเปลี่ยนออกทั้งหมดแต่ไมต้องเอาดินที่ใส่ไว้ออก เอาuี้หอยออกให้หมดครับไม่ต้องขัดบ่อสำหรับบ่ออนุบ าลก็จะต้องเปลี่ยนน้ำด้วยเช่นกันครับ เพราะเปลือกไข่ที่หล่นลงไปในน้ำก็สามารถทำให้น้ำเ น่ าได้เช่นกัน

เทคนิคง่ายๆ ที่จะลดเปลือกไข่หล่นลงในน้ำคือยกตระกร้าไข่หอยออกจ า กบ่อ และใช้แปรงทาสีค่อยๆ ปัดเปลือกไข่ที่ฝักแล้วออก เปลือกที่เหลือก็จะให้เป็นอาหารกับบ่อหอยขุน

โดยปกติปีหนึ่งจะออกไข่ทั้งปี โดยเฉพาะหอยเชอรี่ เลี้ยงง่ายโตไว้ แต่ถ้าเป็นพวกหอยโข่งก็จะไข่เฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่านั้น เพราะฤดูหนาวเข าจะมุดลงในดินจำศีลครับ

หอยขมก็จะเลี้ยงในบ่อพลาสติกซึ่งค่นข้างดูแลง่ายเช่นกันคือนำหอยขมที่เรารับซื้อจ า กชาวบ้านหรือหาจ า กบ่อปลามาปล่อย ข้ออดีคือเข าจะออกลูกเป็นตัวและจะไม่กินลูกเหมือนหอยเชอรี่ ดังนั้นสามารถปล่อยเลี้ยงในบ่อเดียวกันได้เลยครับ

เวลาที่จะนำไปข ายก็คัดไซร์ที่มีขนาดใหญ่ไปข ายและปล่อยตัวเล็กเลี้ยงต่อไป อาหารที่เลี้ยงก็จะเป็นอาหารกุ้งหรืออาหารเม็ดเลี้ยงปลาดุก ผสมกับรำอ่อน อัตราส่วน 1:1 ปั้นเป็นก้อนวางลงในบ่อเป็นจุดๆ ได้เลยครับ

บ่อที่เลี้ยงจะไม่ใส่ดินครับจะเลี้ยงแบบระบบน้ำใส ถามว่าใส่ได้มั่ยก็สามารถใส่ได้ครับ เราจะใส่ย างรถเก่าและใบมะพร้าวเพื่อให้เข าได้เกาะเป็นที่อาศัยครับ

เรื่องการตลาดคุณรุ้งบอกว่า แรกๆ ไม่รู้จะข ายให้ใครก็เลยตั้งเปิดเป็นฟาร์มเลี้ยงหอยและเปิดให้เข าชมและโพสต์ข ายออนไลน์ ปรากฎว่าไม่พอข ายเลยจัดตั้งกลุ่มสอนชาวบ้านเลี้ยงหอยเพื่อขย ายตลาด

เพราะในขณะนี้มีทั้งตลาดต่างประเทศติดต่อขอซื้อ ต้องรับซื้อหอยจ า กกลุ่มมาข ายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าครับ

แหล่งที่มาจ า กช่องยูทูป เกตรยุคใหม่ เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box