Wednesday, 29 November 2023

‘ริชชี่’ สร้างอาชีพ ช่วยชาวบ้านบนดอย

‘ริชชี่ อรเณศ ดีคาบ าเลส’ นักแสดงสาวเ ชื้ อสายชนเผ่าลาหู่ เปลี่ยนอาชีพคนดอยปู้หมื่น โดยทำเป็นเป็น ‘ไร่ชาอัสสัม’ และ ‘ดอยปู่หมื่นโฮมสเตย์’ ในอ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

โดยริชชี่ เกิดและโตที่นั่น ริชชี่ เคยให้สัมภาษณ์ว่า คุณทวด (ปู่หมื่น) เป็นเหมือนตัวแทนชาวบ้าน เพราะพื้นที่บริเวณบ้านเธอในอดีตเป็นรัฐกันชน

คุณทวดเป็นหน่วยลับเพื่อทำหน้าที่ปกป้องชายแดนไทย ความภูมิใจ ของ ริชชี่ นั้น เธอได้พย าย ามเรียนรู้และสานต่อกิจการของครอบครัวที่ปัจจุบันต่อยอดพัฒนาเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน ทำโฮมสเตย์ ที่ชื่อว่า “ดอยปู่หมื่นโฮมสเตย์” ตั้งอยู่ อ.แม่อาย จ. เชียงใหม่

โดย ริชชี่ ยังร่วมกับคุณแม่และพี่สาวผลิตชา และพย าย ามขย ายตลาดส่งยอดชาอบแห้ง ซึ่งเป็นชาตั้งต้นให้มากขึ้น

เพื่อจะได้ช่วยเหลือคนในพื้นที่ ส่งเสริมอาชีพ รับซื้อยอดชาจ า กชาวบ้านได้มากขึ้น ให้ชาวบ้านมีรายได้มั่นคง มีความเป็นอยู่ดีขึ้น

สำหรับ ดอยปู่หมื่น ตั้งอยู่บนเทือกเข าแดนลาว ในเขตท้องที่ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นชุมชนที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว ที่อยู่ท่ามกลางภูเข าสูง

อากาศเย็นสบ าย เช้าๆ มีไอหมอกลอยต่ำมาคลอเคลีย ระยะทางห่างจ า กตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 174 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ก็จะได้พบกับทัศนียภาพอันสวยงาม รวมถึงวิถีชี วิ ตของชาวเข าเผ่าลาหู่อีกด้วย

ชุมชนปู่หมื่น ยังมีเส้นทางเดินป่าเพื่อชมธรรมชาติและความงามของ ‘น้ำตกปู่หมื่น’ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ‘น้ำตกงวงช้าง’ ซึ่งมีน้ำไหลมาจ า กดอยผาหลวง (ดอยผ้าห่มปก)

ความโดดเด่นของน้ำตกปู่หมื่น คือมีลักษณะเหมือนงวงช้าง ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เมื่อกระแสน้ำไหลไปกระทบกับหลุมบนหินที่อยู่ตรงกลางของระหว่างชั้นแล้ว

จะพุ่งขึ้นไปฟุ้งกระจายเป็นฝอยโค้ง มีลักษณะคล้ายงวงช้างที่สวยงามมาก ถือได้ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่หาชมได้ย าก และที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์มีน้ำตลอดทั้งปี

จึงไม่แปลกใจเลย ที่ ริชชี่ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ที่อ้างอิงการโพสต์องพิธีกรชื่อดังว่า ถ้าพูดหมด น้องต้องกลับดอยแน่่ ว่า

บ้านหนูอยู่บนดอยค่ะ ยังไงหนูก็ต้องกลับอยู่แล้ว บ้านหนูมันน่าอยู่มากนะคะ หนูมีโฮมสเตย์ด้วย มีไร่ชา ถ้ามีโอกาสพี่ ๆ ไปเที่ยวบ้านหนูนะคะ

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box