Tuesday, 5 December 2023

ทำบุญวันโก น ให้กับเจ้าก ร ร มน ายเว ร สั ม พ เว สี ต ก ทุ กข์ได้ยๅก ชีวิตดีขึ้นทันตาเห็น

เป็นความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ ที่ ทำบุญ วันโก น ซึ่ง วันโก นนั้นหมายถึงวันก่อนวันพระ เรื่องราวเล่าขานต่อกันมาว่า การทำบุญในวันนี้ จะทำให้ผู้ที่ทำได้รับอานิสงส์ชีวิตจะดีขึ้น อะไรที่ติ ดขั ดก็จะราบรื่น ดีแก่ตนและครอบครัว

วันโก นคือวันก่อนวันพระ อย่าลืมทำบุญให้เจ้ากร ร มนๅยเว ร ผี คน และสัตว์ที่ต กทุ กข์ได้ยๅก ซึ่งให้ทำหลัง 1 ทุ่มเป็นต้นไป โดยกล่าวคำอธิ ษฐานดังนี้ 

ข้าพเจ้าชื่อ (เอ่ยชื่อของตัวเอง) วันนี้วันโก น ต่อไปทุ กวันโก น ข้าพเจ้าจะนำข้าวปลาน้ำมาให้เจ้ากร ร มนๅยเว ร ผี ภูติผีปีศาจ สั ม ภ เ ว สี ผี เ ร่ ร่ อ น อ ด ย าก จงมาดื่มกินข้าวปลาน้ำที่ข้าพเจ้านำมาให้ครั้งนี้  และเมื่อได้ดื่มกินอิ่มหนำสำราญแล้วขอจงรีบนำสิ่งที่ไม่ดีทั้งหล า ยออกไปจากบ้านและตัวของข้าพเจ้า พร้อมทั้งอวยพรให้ข้าพเจ้า จงร่ำรวยแก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมามีโชคล าภ รางวัลใหญ่ อุปส ร ร คให้หม ดสิ้ นไปโดยเร็ว สาธุ

ให้ผู้ทำบุญจุดธูป 1 ดอก ข้าวสวย 1 ถ้วยเล็ก และน้ำเปล่า 1 แก้ว ปลาทูทอด 1 คู่ วางกลางแจ้ง หรือใต้ต้นไม่ใหญ่ หากทำได้ทุ กวันโก นยิ่งจะเป็นผลดี ทั้งนี้เป็นเพียงความชื่อส่วนบุคคล อย่าลืมส่งต่อเพื่อบอกบุญให้กับท่านอื่น  “ทำตัว” ให้มีคุณค่ากับ “เวลา” ที่เหลืออยู่ อ ด ท นสู้ “โชคชะตา” อย่ าท้ อถอย หัด “เดินหน้า” ไม่ใช่มัวแต่ “รอคอย” จะ “ดีมาก” หรือ “ดีน้อย” ก็ขึ้นอยู่กับ “ตัวคุณ”

ทั้งนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการพิจารณา

แหล่งที่มา : YouLike คลิปเด็ด 4

เรียบเรียงโดย : 1ไร่ไม่จน

Facebook Comments Box