ท่านรองผู้ว่าฯชุมพร ลุยเอง ป ล อ มตัวล่ อซื้อแม่ค้าหล อกข ายทุเรียนอ่อน

เมื่อเวลา 22.00 น.วันที่ 22 มิ.ย.64 ที่ว่าการอำเภอทุ่งตะโก จ.ชุมพร นายสมพร ปัจฉิมเพชร รอง ผวจ.ชุมพร เปิดเผยว่า”ในช่วงเดือน มิย. เป็นต้นไป เป็นช่วงที่ ทุเรียนหมอนทองในภาคใต้ เริ่มออกสู่ตลาด โดยเฉพาะใน จ.ชุมพรเป็นพื้นที่ปลูกทุเรียนหมอนทองมากที่สุดในภาคใต้ และมากเป็นอันดับสองในประเทศ รองจาก จ.จันทบุรี  จังหวัดชุมพรได้รับคำร้องเรียน จากผู้บริโภค และ ผู้เดินทางระหว่าง ชุมพร และ กทม. รวม ถึงผู้ค้าส่งทุเรียนว่าได้มีการลักลอบนำทุเรียนด้อยคุณภาพ หรือ ทุเรียนอ่อน ออกสู่ท้องตลาดทำให้เสื่ อ มเสี ยชื่อเสียงของทุเรียนหมอนทองใน จ.ชุมพร ส่งผลให้ราคาทุเรียนลดลงอย่างรวดเร็วจาก 180บาท เหลือไม่ถึง 100 บาท  อีก ทำให้ข าดความเชื่อถือจากต่างประเทศ แต่กลุ่มแก็งที่ค้าข ายทุเรียนอ่อน ได้ผลประโยชน์เพียงจำนวนหนึ่ง ไม่คำนึง ถึงผลประโยชน์ ของส่วนรวม ทั้งจังหวัดและ ประเทศชาติ

จังหวัดชุมพร จึงได้ แต่งตั้งคณะทำงานและชุดปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปั ญห าทุเรียนด้ อยคุณภาพ ออกสู่ตลาด จังหวัดชุมพร อีกทั้งได้ตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิ จออกตรวจสอบ ปร าบปร ามแก้ไขปั ญหาอย่างจริงจัง โดยมีนายทวีป ไทยสวี ป้องกัน จ.ชุมพร  นำคณะชุดปฏิบัติการฯ มีทั้ง จนท.ศูนย์ดำรงธรรมชุมพร จนท.คุ้มครองผู้บริโภคชุมพร  เข้าทำการตรวจสอบในพื้นที่ อ.ทุ่งตะโก ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ 22 มิย.64 จนได้เบาะแสว่ามีการนำทุเรียนอ่อนออกมาจำหน่ายทั้งที่แผงข ายทุเรียนริมถนนสายเอเซีย41 และ ล้งรับซื้อทุเรียนเพื่อการส่งออกต่างประเทศ จึงรายงานให้ นายสมพร ปัจฉิมเพชร รอง ผวจ.ชุมพร ที่ได้รับมอบหมายจาก นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผวจ.ชุมพรให้ควบคุมการปฏิบัติการ คณะก ร ร มการชุดนี้

นายสมพร ปัจฉิมเพชร รอง ผวจ.ชุมพร ได้ป ล อ มตัว เป็นชาวบ้าน ด้วยการแต่งตัว ด้วยผ้าข าวม้าคาดสะเอวใส่เสื้อผ้าแบบชาวบ้าน  เดินทางด้วยรถยนต์ไม่ติดตราราชการ ไปยัง พื้นที่ หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร เข้าไปยัง แผงข ายทุเรียนป้านึง ปูปลา เลขที่ 90 หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก พบนางคำนึง พูลเถียะ อายุ 66 ปี ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง กำลังข ายทุเรียนจำนวนมาก ตรงตามที่สายลับแจ้ง จึง ทำทีเป็นผู้ซื้อเข้าไปสอบถามรายละเอียด นางคำนึงบอกกับนายสมพร รอง ผวจ.ชุมพร ซึ่งป ล อ มตัวเป็นชาวบ้านที่ต้องการซื้อทุเรียนว่า ทุเรียนทั้งหมดที่นำมาตั้งข ายในแผงเป็นทุเรียนหมอนทองที่แก่จัดพร้อมรับประทานได้ แล้ว ข ายในราคา กก.ละ70 บาท นายสมพรจึงทำทีตกลงซื้อ หลังจากนั้น จนท.ทั้งหมดจึงแสดงตัวเป็น จนท.ชุดปฏิบัติการปราบปรามการค้าทุเรียนอ่อน เข้าทำการตรวจสอบทุเรียนหมอนทองในแผงป้านึง

จากการตรวจสอบพบว่า มีทุเรียนอ่อน จำนวน 77 ลูก น้ำหนัก 222 กก. จึงทำการตรวจยึด และ ผ่าทุเรียนเหล่านั้นพบว่า เนื้อทุเรียนยังข าว ไม่มีกลิ่นหอมของทุเรียนแก่ แต่อย่างใด อันแสดงถึงเป็นลักษณะของทุเรียนอ่อน จึงได้ใช้เครื่องมือของ สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ทำการตรวจวัดปริมาณแป้งในเนื้อทุเรียนพบว่ามีปริมาณเพียง 17-18 % เท่านั้น ทั้งที่มาตรฐานของปริมาณแป้ง จะต้องมี ถึง 32 % จึงถือเป็นทุเรียนแก่ พร้อมสุกและ รับประทานได้  หันไปจับกุมนางคำนึง ให้การยอมรับว่าเป็นผู้ค้าทุเรียนจำนวนดังกล่าวจริง แล้วควบคุมตัวป้านึงไปทำบันทึกจับกุม นำส่ง ตำรวจ สภ.ทุ่งตะโก ในข้ อ ห า พยายามข ายของโดยหล อกล วงด้วยประการใดๆให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพคุณภาพหรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็ จ ตาม กฎหมาย อ า ญ า มาตรา 271และมาตรา80  และข้ อห าเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ฯลฯ  ตาม พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค มาตรา 47  ทำเอานางคำนึงถึงกับเข าอ่อนให้การรับสารภาพ

ทางด้านนายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอทุ่งตะโก นายทวีป ไทยสวี ป้องกัน จ.ชุมพร นายดุสิต ศักรกานต์ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร นำกำลัง เข้าตรวจสอบ ล้งรับซื้อทุเรียนเพื่อการส่งออกต่างประเทศ ที่ตั้งริมถนนเอเซีย41 ในพื้นที่ อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพรพบว่ามีทุเรียนอ่อนจำนวนหนึ่งในล้งทุเรียนดังกล่าว จึงได้ทำการตร วจยึ ด นำไปตรวจสอบคุณภาพ  และ เชิญตัว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ล้งทุเรียนที่มีทุเรียนอ่อนไปสอบถามก่อนจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  นายบัญชา อินทรธนู นอภ.ทุ่งตะโก กล่าวว่า เป็นนโยบายของ ผวจ.ชุมพร ให้แก้ไขปั ญห าทุเรียนอ่อนเนื่องจากมีผลเสี ยห ายต่อประเทศชาติอย่างมาก” ในขณะที่ราคาทุเรียนหมอนทองเพื่อการส่งออกต่างประเทศ ใน จ.ชุมพร มีราคา 160บาท ต่อ กก. หลังจากช่วงต้นเดือนมีราคาสูงถึง 200 บาท ต่อ กก.

ซื่ อกินไม่หมด ค ดกินไม่นาน หากเราทำมาหากินสุจริตก็จะได้ทำมาค้ าข ายได้เรื่อยๆ   ชื่อเสียงเป็นสิ่งสำคัญหากเสี ยไปแล้วจะสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนมามันย ากมาก  ฝากไว้ให้คิดกันนะคะ

Facebook Comments Box