Friday, 1 December 2023

มิตรแท้ จะปรากฎตัว ในวันที่เราแ ย่ เรากำลังจะแพ้ และเรากำลังทุ กข์

 “มิตรแท้” จะปรากฎตัวในวันที่ เราแ ย่ เราแพ้ เรา ทุ ก ข์ เพื่อนเทียม เพื่อนจอม ปลอม จะคบเรา มีงานเลี้ยงสังสรรค์ กินฟรี ดื่มฟรี มีสุข ร่ ว ม เ ส พ มี ทุ ก ข์ หนีจาก จะคบเราเพียง มาหาผลประโยชน์เท่านั้น แต่มิตรแท้จะอยู่กับเราในย ามที่เรา ทุ ก ข์ ย ากลำบ ากใจ ลำบ ากกายและมักจะชวนเราไปทำแต่สิ่งดีหลีกหนีแหล่ง อ โ ค จ ร ทั้งปวง มิหนำซ้ำยังยื่นมือเข้าช่วยเหลือเราในย ามที่เรา ทุ ก ข์ ที่สุดของชีวิต

หากใครก็ตามที่กำลังกลุ้มอกกลุ้มใจกับเพื่อนมากมายที่ย ามอยู่ดีมีสุขก็ล้วนแต่มาพึ่งพาเรา หรือ ก อ บ โก ย แต่ผลประโยชน์เข้าตัว แต่ในย ามที่เราเผชิญปั ญ ห ากลับพึ่งพาไม่ได้ เข้าทำนองที่ว่า มีเพื่อน ห ม า มี ห ม า เป็นเพื่อนดีกว่านั้น

วันนี้ขอแนะนำวิธีง่าย ในการมองหามิตรแท้สักคนที่จะเคียงข้างเราไปตราบนานเท่านาน ประการแรก เพื่อนที่ดีไม่จำเป็นต้อง เ สี่ยงแทนกันได้ แต่ควรมีความจริงใจ หวังดีต่อกัน ซึ่งในจุดนี้บางครั้ง อาจจะมองกันย ากในช่วงระยะเวลาสั้น

ดังนั้น จึงต้องใช้เวลาบ่มเพาะมิตรภาพ และพย าย ามเรียนรู้นิ สั ยใจคอกันเป็นเวลานานพอสมควร เพื่อนที่ดีต้องชักชวนกันทำในสิ่งดี เพื่อทำให้ชีวิตมีความเจริญขึ้นเรื่อย

โดยเฉพาะอย่าชักนำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ ย า เ ส พ ติ ด ทุ กชนิดทุ กประเภท ย ามที่เพื่อนมีปัญหาทุ กข์ใจต้องคอยปลอบประโลม และต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ที่สำคัญต้องขจัดความรู้สึก อิจ ฉา ริษ ย า หากเห็นเพื่อนได้ดี เพื่อนที่ดีต้องกล้าแนะนำในทางที่ถูกที่ควร ต้องกล้าขัดใจหากเห็นว่าทำไม่ถูกต้องไม่ว่าเ รื่ อ งใดก็ตาม

อีกทั้งไม่ควรประจบสอพลอเพียงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนเท่านั้น ไม่ว่าปัญหาจะหนักหนาสาหัส ไหนก็ตาม เพื่อนที่ดีต้องมีความกระตืนรือร้นที่จะเข้าไปช่วย อย่าผละจากไปโดยปล่อยให้เพื่อนต่อสู้ตามลำพัง

ถ้าหากเกินกำลังตัวเองก็ต้องพูดคุยกันเพื่อร่วมกันหาทางออกที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อนที่ดีไม่สมควรดูถูกซึ่งกันและกัน หรือแม้แต่คนอื่น ไม่ว่าจะด้วยความแตกต่างด้านไหน หรือสถานะไหนก็ตาม

เ รื่ อ งเงินถือเป็นเ รื่ อ งที่ลำบ ากใจที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับคำว่าเพื่อน หากถูกเอ่ยปากขอยืมเงินแล้วก็ควรจะให้ยืมถ้าไม่มากนัก ที่สำคัญเมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้คืนก็ควรจะให้ตรงเวลาเพื่อสร้างเครดิตให้แก่ตนเอง แต่ถ้าหากมากเกินไปจนไม่สามารถช่วยได้ทั้งหมด หรือช่วยได้บางส่วนก็สมควรบอกตามตรง อย่างไรก็ดี หากเพื่อนเอ่ยปากยืมไปแล้วหลายครั้ง

และให้สัญญาว่าจะใช้ แต่ก็ไม่ยอมใช้เลยสักครั้งเดียวก็สมควรเลิกคบไปเลยจะดีกว่า เนื่องจากเป็นตัวบ่งบอกอย่างดีว่าเจ้าเพื่อนคนนี้มันไม่มีสัจจะแม้แต่น้อย เพื่อนกินหาง่าย มิตรแท้หาย าก

แต่ทุ กคนเกิดมา จะอยู่โดดเดียวคนเดียวไม่ได้ ต้องมีการอยู่ร่วมกับผู้อื่นเสมอ…. ฉะนั้น….สิ่งที่ควรอย า กจะฝาก… ก็คือว่า…เวลาอยู่คนเดียวให้ ระ วัง ความคิด อยู่กับมิตรให้ระวังวาจา อยู่กับคนชราให้ประพฤติอ่อนน้อม อย า กที่จะได้เพื่อนที่จริงใจ เราต้องแสดงความจริงใจต่อเพื่อนก่อน แต่อย่าได้ไปคาดหวังมาก ว่าเพื่อนทุ กคนจะจริงใจ แม้เราจะให้ความจริงใจไปแล้ว ก็ตาม

“มิตรแท้” คือมิตรที่พย าย ามส่งเสริมเรา ให้ความสนใจเรา

“มิตรแท้” คือบุคคลที่เราสามารถฝากชีวิตจิตใจได้โดยเฉพาะย าม ทุ กข์ย าก ลำ บ าก

“มิตรแท้” คือคนที่ยินดีสละเวลา ทรัพย์สินเงินทองเพื่อเราได้

“มิตรแท้” คือผู้ร่วมอุดมการณ์เดียวกัน ผู้ทำให้ชีวิตเปี่ยมด้วยความหมายและมีคุณค่าสูงสุด

“มิตรแท้” คือพันธสัญญาแห่งความเข้าใจที่ตรงกัน

“มิตรแท้” คือคนที่อยู่กับเราทุ กสภาพชีวิตไม่ว่าเราจะมีชื่อเสียงหรือ ตก ต่ำ

“มิตรแท้” คือบุคคลที่คบกับเราในลักษณะที่เราเป็นอยู่โดยที่เราไม่ต้องใส่หน้ากาก

 “มิตรแท้” คือคนที่รักเรา แม้เราจะทำสิ่งไม่ดีที่สุดก็ตาม

 “มิตรแท้” คือคนที่เผชิญความ ทุ ก ข์ ย ากแล้วสวมหัวใจเดียวกัน สวมรองเท้าคู่เดียวกัน

“มิตรแท้” คือมิตรแท้ที่กล้าให้คำมั่นสัญญาต่อมิตรได้

“มิตรแท้” คือผู้ที่ยินดีเข้ามาในชีวิตเราขณะเมื่อคนทั้งโลกจากเราไป

“มิตรแท้” คือคนที่ยังอยู่กับเรา ร่วมทุ กข์ร่วมสุขแม้ในเวลาที่เราไม่มีประโยชน์จะให้

“มิตรแท้” คือคนที่มีความเต็มใจช่วยเหลือเราโดยที่ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์

“มิตรแท้” คือคนที่เข้าใจเราได้โดยไม่จำเป็นต้องพูดมากเพราะเขาคุ้นเคยและรู้จักความคิดความอ่ า นของเรา มองหน้าก็รู้ปัญหา มองตาก็เข้าใจ

“มิตรแท้” คือผู้ที่หาโอกาสช่วยจัดสรรอย่างเต็มที่โดยที่เราไม่ต้องเอ่ยปากขอ

“มิตรแท้” คือคนที่ไม่ได้เห็นผิดเป็นชอบ แต่ตักเตือนเราไม่ให้หลงผิดและแนะนำทิศให้ถูกต้อง

“มิตรแท้” คือคนที่ยกโ ท ษและให้อภัยเราได้ไม่จำกัดด้วยความยินดี

“มิตรแท้” คือคนที่ไม่ได้เห็นด้วยกับเราในทุ กอย่างทุ กครั้ง แต่เป็นคนที่คิดพิจารณาและตักเตือนเราด้วยในบางครั้ง

“มิตรแท้” คือคนที่ช่วยเราอย่างครบถ้วนจนกว่าปัญหาของเราจะหมดไป

“มิตรแท้” คือคนที่ช่วยให้คุณเห็นค่าของคำว่า “มิตรภาพ”

“มิตรแท้” คือคนที่ให้ไหล่ไวซับน้ำตา

“มิตรแท้” คือคนที่คุณอยู่ด้วยกัน ท่ามกลางความเงียบแล้วไม่อึดอัด

แล้วนิย ามคำว่า “มิตรแท้” ของคุณล่ะเป็นแบบไหน?

ขอขอบพระคุณปรัชญา คำสอน ภาพจาก อาจารย์โช

ความสำคัญของการมีเพื่อน ไม่ได้อยู่ที่เรา… มีเพื่อนกี่คน แต่สำคัญที่… เราเหลือเพื่อนอยู่กี่คน ในยามที่เราต้องเจอกับวิก ฤ ตของชีวิต

Facebook Comments Box