อนุโมทนาบุญ ‘ต่ าย อรทัย’ บริจ าคสิ่งของให้ศูนย์คุ้มครองคนไ ร้ที่พึ่ง

ขอร่วมอนุโมทนากับนักร้องลูกทุ่งสาวเสียงดี ‘ต่ าย อรทัย’ จริง ๆ ที่ล่าสุดได้โพสต์ภาพตนเองกับสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ มากมายนำไปบริจ าคให้กับศูนย์คุ้มครองคนไ ร้ที่พึ่ง โดยต่ ายได้เขียนข้อความระบุว่า “เตรียมข้าวของเครื่องใช้จำเป็น เพื่อไปมอบให้กับศูนย์คุ้มครองคนไ ร้ที่พึ่ง ชาย หญิง และเด็ก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ค่ะ .. โดยกิจก ร ร มในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งต่ ายได้นำเงินจากกองทุนดอกหญ้าเพื่อน้อง ที่ทุกคนเคยร่วมเข้ามา,เงินจากการข ายหมูออเอง และ ผู้ใจบุญร่วมสมทบเข้ามาอีกค่ะ .. ขอบคุณทุกความร่วมมือนะคะ ได้บุญร่วมกันค่ะ #ต่ ายอรทัย #taiorathai”

วันนี้ ต่ าย ได้ไปมอบ ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับ  ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ชาย หญิง และ เด็ก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานีต่าย หวังว่าจะเป็นประโยชน์ กับ ทุกคนนะคะ

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ยวันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

Facebook Comments Box