ข่าว ดี แจ กกล้าไม้ฟรี !!! เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพ ตั้งแต่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

เป็นต้นไป เวลา​ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. จนกว่าจะหมด นำบัตรประจำตัวประชาชนมาลงทะเบียนด้วย รับได้คนละไม่เกิน ๑๐ ต้น มีต้นยางนา ประดู่ พะยูง มะค่าโมง แคนา เหลืองปรีดิยาธร มะฮอกกานี รัง สะเดา จามจุรี

เป็นต้น​ สถานที่แจ กแจ้งในภาพ คิดอะไรไม่ออกปลูกต้นไม้ — ที่ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง ​ ติดต่อทาง​ผอ.ปุ้ม ที่​ ๐๘๗-๕๘๕๑๕๙๗ ได้เลยค่ะ ขอบคุณ​ค่ะ

ต้นไม้เป็นแหล่งผลิตอากาศ หรืออ็อกซิเจน ที่จำเป็นในการหายใจของมนุษย์และสัตว์ โดยในเวลากลางวัน ต้นไม้จะดูดซึมก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ที่เป็นก๊าซของเสียจากตัวคนและสัตว์ ต้นไม้จะใช้ก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ในการปรุงอาหาร และในระหว่างนั้นมันจะคายก๊าซอ็อกซิเจน ที่จำเป็นต่อมนุษย์และสัตว์ออกมา หมายความว่าทั้งคนและต้นไม้ถือเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความเกื้อกูลกัน

ต้นไม้สามารถใช้เป็นร่วมเงา เพื่อบดบังความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้ โดยใบของต้นไม้จะใช้แสงเป็นการสังเคราะห์อาหาร ต้นไม้จึงมักมีใบเป็นจำนวนมาก กลุ่มของใบไม้จะช่วยสร้างร่มเงาให้กับคนและสัตว์

ต้นไม้ช่วยสร้างความชุ่มชื่นให้กับผิวดิน เพราะรากของต้นไม้มีความแข็งแรง สามารถกักเก็บความชื้น แร่ธาตุต่างๆ ให้อยู่ในผิวดินได้ ไม่ทำให้หน้าดินเกิดความเสียหายในเวลาที่ถูกน้ำฝนเซาะ หรือท่วม

ต้นไม้สามารถช่วยชะลอความรุนแรงของเหตุการณ์ธรรมชาติได้ เช่นน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก เพราะต้นไม้จะเป็นตัวช่วยชะลอความแรงของน้ำ รวมถึงช่วยดูดซึมน้ำเหล่านั้นเอาไว้ ทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นลดความรุนแรงลง

ต้นไม้บางประเภทที่เป็นไม้สวยงามสามารถมสร้างความสุข การพักผ่อนหย่อนใจให้เกิดขึ้นได้ เช่น บอนไซ ต้นไม้ที่ให้ดอกสวยงามประเภทต่างๆ ไม้ประดับ ไม้มงคล เป็นต้น

จากประโยชน์ทั้งหมดที่กล่าวมา สามารถสรุปได้ว่า ต้นไม้เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญไม่แพ้ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ เลย ดังนั้น เราจึงควรช่วยกันรักษาทรัพยากรที่มีค่าเหล่านี้อย่างดี ไม่ทำล ายทิ้ งอย่างเปล่าประโยชน์ เพื่อให้เหลือถึงลูกหลานในอนาคต

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

Facebook Comments Box