คุณตาวัยชรา อาศัยอยู่ในเพิงเก่าๆ เพียงลำพั ง มีเพียงข้าวเปล่าประทั งชีวิ ต

อีกหนึ่งเรื่องราวชี วิ ตที่แสนห ด หู่ ลำ บา กย ากเข็ ญ ของคุณตาวัยชราที่อยู่ลำพั งกลางป่า ต้องกินข้าวเปล่าประทั งชี วิ ต เมื่อไม่นานมานี้ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กร ายนึง ได้ออกมาโพสต์เผยแพร่เรื่องราวชื่อชี วิ ตของคุณตาวัยชราคนหนึ่ง ที่ต้องอาศัยอยู่ตัวคนเดียวกลางป่า ในจังหวัดนครราชสีมา ที่ต้องเดินเท้าเข้าไปกว่า 3 กิโลเมตร

จากการเข้าไปสำรวจพบว่า คุณตาคนดังกล่าวไม่มีญาติพี่น้องคอยช่ วยเหลือ อาศัยอยู่ในเพิงไม้หลังเก่า ที่ใช้เศษไม้มาทำเป็นที่พักอาศัย หลบแดดหลบฝน และไม่มีแม้กระทั่งกับข้าว คุณตาคนนี้ต้องฝืนกินข้าวเปล่าเพียงอย่างเดียวเพื่อประทั งชี วิ ตไปแต่ละวัน

จึงทำให้ผู้ใช้เฟซบุ๊กร ายนี้ได้เล่าเรื่องราวของคุณตาไปยังกลุ่ม ครบุรีที่รัก หวังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่ วยเหลือ ซึ่งหลังจากเรื่องราวของคุณตาได้ถูกเผยแพ ร่ ออกไปทำให้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย พร้อมทั้งส่งต่อข้ อมูล เพื่อให้คุณตาได้รับการช่ วยเหลื ออย่างเร็วที่สุด

ถึงจะมีอุปส ร ร ค มาบดบังชีวิต แต่ก็ยังเห็นแสงแห่งความสำเร็จอีกไม่ไกล

Facebook Comments Box