ร่วมบริจ าคข้าวสารช่วยเหลือเด็ก 200 ชีวิต วัดถ้ำตะโก

ร่วมทำบุญข้าวสารหุงเลี้ยงพระเณรและเด็กกำพร้ า จำนวน 200 กว่าชีวิต ณ.สถานสงเคร า ะห์เด็กด้ อยโอกาสและเด็กกำพร้ า วัดถ้ำตะโก ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เนื่องจากทางวัดได้อุ ปก าระดูแลเด็กๆซึ่งกินนอนเรียนอยู่ที่วัด  ต้องใช้ข้าวสาร วันละ 2 กระสอบ = 100 กิโลกรัม  จึงทำให้ 1 เดือนต้องใช้ข้าวสาร 60 กระสอบ = 3 ตัน จึงขอบอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบุญกันในครั้งนี้ หรือถ้าทำบุญเป็นกระสอบๆละ 800 บาท

ปัจจุบันทางวัดยังเป็นสถานสงเคร า ะห์เด็กด้ อยโอกาสและเด็กกำพร้ า มีจำนวนทั้งสิ้น 200กว่าชีวิต ที่พักอาศัยกินนอนและเรียนอยู่ในวัด จึงทำให้ตอนนี้ ทางวัดข าดแคลน ในเรื่องข้าวสารอาหารแห้ง อาหารสด เพื่อมาเลี้ยง เด็กๆ ตามปกติ ท่านพระครูสมุห์พรเทพ จนฺทโชโต เจ้าอาวาสวัดถ้ำตะโก ได้นำพา คณะสามเณร ออกบิณฑบาต เพื่อ รับอาหารมาเลี้ยงเด็กๆ เมื่อมีมาตรการป้องกันและควบคุมการร ะบ าดของ โ ร ค ทำให้ต้องหยุดบิณฑบาต จึงข าดแคลน เรื่องอาหาร ตลอดจนค่าน้ำค่าไฟ

ขออนุโมทนาที่ได้เป็นสะพานบุญ ช่วยแจ้งข่าวสารนี้ต่อไปยังผู้มีจิตศรัทธา  ทำบุญสงเคร า ะห์ สมทบทุนซื้อข้าวสารเลี้ยงเด็กๆกว่า 200 ชีวิตให้อยู่ร อ ด โดยสามารถร่วมบุญในครั้งนี้ ด้วยการนำข้าวสารมาถวายที่วัดถ้ำตะโก  ตำบลเขาสมอคอน  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อได้กราบไหว้หลวงพ่อเภา พุทธสโร เยี่ยมชมศาสนสถานที่สำคัญในวัด ความเป็นอยู่ของสามเณร และเด็กๆ ตลอดจนให้อาหารแก่ฝูงลิง  หากไม่สะดวกเดินทางมาวัด 

สามารถทำบุญข้าวสาร แก่วัดกระสอบละ 800บาท  หรือ ตามกำลังศรัทธา ด้วยการโอนทำบุญผ่านธนาคารบัญชีวัด โดยตรงได้ที่ ธนาคารกรุงไทย  สาขาท่าวุ้ง  ชื่อบัญชี วัดถ้ำตะโก  เลขบัญชี 1460057082  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางวัด ที่ เบอร์โทร. 0905010146

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

Facebook Comments Box