ร่วมอนุโมทนาบุญ บริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ โรงพยาบาลสนามวัดศรีสุดาราม

ร่วมอนุโมทนาบุญ CHANGE2561 ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ผ้าห่ม หมอน พร้อมอาหาร เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ โรงพยาบาลสนามวัดศรีสุดารามคนไทยไม่เคยทิ้งกันจริงๆ จากสถานการณ์ ระลอกใหม่ ทำให้สังคมและประชาชนเกิดความเดื อ ดร้ อนขยายเป็นวงกว้างมีผู้ติ ดเชื้ อ เพิ่มมากขึ้น  ทำให้เราเห็นน้ำใจของทุ กคนที่พร้อมร่วมด้วยช่วยกันอย่างสุดกำลังเพื่อให้ผ่านวิก ฤ ต นี้ไปให้ได้

โดยล่าสุด พี่ฉอด-สายทิพย์ มนตรีกุล CEO บริษัท CHANGE2561 ร่วมกับทีมงาน CHANGE2561 ได้นำสิ่งของเครื่องใช้ ร่วมทั้งผ้าห่ม 200 ผืน หมอนสูญญากาศ 200 ใบ ปลอกหมอน 200 ใบ และอาหารพร้อมขนม มอ เพื่อช่วยเหลือและเพิ่มพลังใจให้กับผู้ที่เข้ารักษาตัวจากการติ ดเชื้ อ  และ เหล่าบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสนามวัดศรีสุดาราม (รพ.ราชพิพัฒน์)

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

Facebook Comments Box