ผู้ว่าฯ ปทุมธานี ส ล ะเงินเดือน 3 เดือน ช่วยพี่น้องชาวปทุม

ขอชื่นชม คุณ”ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม” ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ส ล ะเงินเดือน 3 เดือน ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวปทุมธานีที่ลำบ ากช่วงนี้

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 64 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้ส ล ะเงินเดือน 3 เดือน ช่วยเหลือประชาชนชาวปทุมธานี ที่ลำบ าก ทำให้ประชาชนที่ทราบข่าวต่างเข้ามาแสดงความชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ท่านพ่อเมือง ที่เสียส ล ะ ห่วงใยประชาชนในพื้นที่ เคียงบ่าเคียงไหล่ในยามย ากลำบ าก

“หากมีความเดื อ ดร้ อนให้โทรสายด่วน ศูนย์ประชาบดี 1300”

สำหรับ ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี คนปัจจุบัน ก่อนหน้านี้เคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ที่มักจะปั่นจักรยานไปทำงาน และช่วยไ ถ่ ถ อนเครื่องมือทำมาหากินที่ชาวบ้านเอาไปจำนำ

ผู้นำดีๆ ไปอยู่ไหน ใครๆก็รัก วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

Facebook Comments Box