ไม่คิดโกยกำไร แม้นายทุนขอเหมาส่งออกต่างประเทศ

วันที่ 10 ก.ค.64 สถานการณ์การแพ ร่ระบ าด ในส่วนของจังหวัดนนทบุรี พบว่าจำนวนผู้ติดเชื้ อทยอยสูงขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่พูดคุยกับ เจ้าของร้านนนทบุรีอ็อกซิเย่น ปากซอยติวานนท์ 50 ถนนติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี ซึ่งเปิดเป็นร้านจำหน่ายถังออกซิเจนสำหรับช่วยหายใจ ทั้งที่ใช้ในอาคารและแบบเคลื่อนที่ได้ พร้อมอุปกรณ์ในการให้ออกซิเจนสำหรับผู้ป่ วย       

น.ส.อนงค์ ซึ้งกมลพิสุทธิ์ อายุ 60 ปี เจ้าของร้านเปิดเผยว่า ตนเปิดร้านจำหน่ายออกซิเจนมานานกว่า 20 ปีแล้ว ยอมรับว่าหลังเกิดการระบ าดของเชื้ อ ในระลอกที่ 3 ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมา มีผู้คนมาติดต่อขอซื้อออกซิเจนถังขนาดต่างๆ เพิ่มขึ้นในทุ กวัน โดยเฉพาะในช่วงเกิดวิก ฤ ต ข าดแคลนเตียงหรือสถานที่รั กษาไม่เพียงพอที่จะรองรับผู้ป่ วย ทำให้ผู้ป่ วยติดเชื้ อหลายคนต้องกักตัวหรือรอคอยความช่วยเหลืออยู่ที่บ้าน จึงทำให้มียอดสั่ งซื้อถังออกซิเจนเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะถังออกซิเจนขนาดเล็ก 1.5 คิว ที่ใช้งานได้ 3 ชั่วโมง สามารถพกพาติดรถไปได้สะดวก เมื่อใช้หมดก็สามารถมาเติมได้ รวมทั้งถังอ็อกซิเจนขนาดใหญ่ที่สุดคือ ขนาดบรรจุ 6 คิว ใช้ได้นาน 10 ชั่วโมง ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในบ้าน

น.ส.อนงค์ เปิดเผยอีกว่า สถานการณ์ในตอนนี้ทางร้านได้ทำการสั่ งซื้อถังออกซิเจนจากจีนเพิ่มมากขึ้น แต่เนื่องจากหลายประเทศมีการแพร่ระบ าด ทำให้ถังบรรจุข าดแคลน และราคาถังเพิ่มสูงขึ้น  ทางร้านต้องการสั่งถังเข้ามาเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ สำหรับผู้ป่ วยที่กั กตัวที่บ้าน โดยจำหน่ายในราคาเดิมถังออกซิเจนจึงมีความสำคัญที่สุดอย่างน้อยช่วยบรรเทาให้กับผู้ป่ วยในระหว่างการรอคอยความช่วยเหลือจะมาถึงได้ ทางร้านยืนยันว่าจะยังคงข ายตรึงราคาเดิมไว้ไม่มีการปรับขึ้นราคาอย่างแน่นอน

จากการแพ ร่ระบ าดหนั กครั้งนี้ ตนได้รับการติดต่อจากนายทุนคนไทยร ายหนึ่ง ที่พยายามเจรจาขอซื้อถังออกซิเจน จากทางร้านรวมกันประมาณ 2 หมื่นถัง โดยพร้อมที่จะเข้ามาทำสัญญาซื้อข าย เพื่อนำส่งไปข ายต่อที่ประเทศอินเดีย ที่มีการติดเชื้ ออย่างหนัก ทำให้ราคาพุ่งขึ้นหลายเท่าตัว แต่ตนปฏิเสธ เพราะต้องการเก็บเอาไว้ข ายให้กับคนไทยในประเทศที่กำลังได้รับความเดื อ ดร้ อนดีกว่า  เพราะถังบรรจุต้องสั่งนำเข้าอาจข าดแคลนได้  นอกจากนี้ทางร้านยังเปิดให้เจ้าหน้าที่กู้ภั ยหรือมูลนิธิอาสาสมัคร  มาเติมออกซิเจนที่ร้านได้ฟรี โดยไม่คิดเงิน ตนทำแบบนี้มานานแล้ว และยืนยันว่าจะทำแบบนี้ต่อไป

ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

Facebook Comments Box