ขออนุโมทนาบุญวัดธรรมกาย จัดทำเตียงโครงเหล็ก 300 เตียง มอบ รพ.สนาม ปทุมธานี

ขออนุโมทนาบุญวันที่ 12 ก.ค. เพจ “นาควีโร ภิกขุ ศิริ” ได้โพสต์แจ้งว่าวัดพระธรรมกาย ได้จัดทำเตียงโครงเหล็กมอบให้แก่โรงพยาบาลสนาม ปทุมธานี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ “วัดพระธรรมกาย จัดทำเตียงโครงเหล็ก 300 เตียง ให้แก่ รพ. สนาม ปทุมธานี และแจกอาหารปรุงสุกใหม่ๆ แก่ผู้ป่ วย ตาม รพ.สนาม ทุกวัน”

วัดพระธรรมกาย สนับสนุนอุปกรณ์จัดตั้ง รพ.สนาม วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เมื่อวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษยานุศิษย์ นำโดย พระสุนทร จารุสุนฺทโร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสาธารณูปการ และคุณองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ผู้ประสานงานภาคีเครือข่ายบวรปทุมธานี

ได้ร่วมกันส่งมอบชุดอุปกรณ์เพื่อจัดทำเตียง สำหรับรองรับผู้ป่ วย  และผู้ป่ วยเฝ้าระวังดูอาการ จำนวน 150 ชุด เพื่อใช้ในการเตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ อาคารอเนกประสงค์ และอาคาร 3 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

โดยการประสานงานขอความร่วมมือจากคุณชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มีคุณภานุเดช ชื่นจิตร ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดปทุมธานี รับมอบ และดำเนินการขนย้าย อีกทั้ง ยังได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ร่วมด้วยช่วยกันลำเลียง ขนย้าย และประกอบชุดอุปกรณ์ โดยพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้ วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษยานุศิษย์ ยังได้มอบถุงยังชี พ ข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยห่วงใยช่วยเหลือเป็นกำลังใจสู้ภั ย ในโอกาสนี้อีกด้วย.

ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ จำนวนของสิ่งดีๆที่ได้รับ แต่อยู่ที่มุมมองของเรา ที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นต่างหาก วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

Facebook Comments Box