หลวงพี่ใจสู้ช่วยคนย าก ไ ร้ ฌาปนกิจศ พ ผู้ป่ วยฟรี วัดชินวรารามวรวิหาร จ.ปทุมธานี

เมตตาธรรมค้ำจุนโลก หลวงพี่ใจสู้ช่วยคนย าก ไ ร้ ฌาปนกิจศ พ ผู้ป่ วยฟรี ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปที่วัดชินวรารามวรวิหาร ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี หลังจากที่ทราบว่า วัดแห่งนี้รับฌาปนกิจผู้เสียชีวิตที่ติดเชื้ อ ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้ น

ด้านพระพงษ์เพชร สันติจิตโต พระลูกวัดชินวรารามวรวิหาร ซึ่งทำหน้าที่สั ปเหร่ อ บอกกับผู้สื่อข่าวทางเจ้าหน้าที่กู้ภั ยต้องโทรศัพท์มาสอบถามทางวัดก่อนว่าเตาเผ าศ พว่างหรือไม่อาตมา  ก็มีหน้าที่มาเปิดเตามาเตรียมของโดยจะใส่ชุดPPEซึ่งทางวัดได้รับฌาปนกิจผู้เสี ยชีวิตที่ติดเชื้ อ มาได้ประมาณ 1 เดือนแล้ว สำหรับชุดPPEนี้ ได้มีญาติโยมมาบริจ าคให้กับหลวงพ่อชำนาญเจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหาร

นอกจากนี้ทางวัดยังรับเผ าศ พ ผู้เสี ยชีวิตไ ร้ญาติและไม่เงินอีกอีกด้วย และชุดPPE เมื่อใช้เสร็จแล้ว ทางอาตมาก็จะถอดทิ้งและเผ าทำลาย ส่วนเมรุเผ าศ พทางวัดก็จะพ่นน้ำยาฆ่ าเชื้ อ ทั้งก่อนเผ าและหลังเผ าศ พผู้ป่ วย

ด้านพระสมุห์พนานันท์ ฐิตเมโธ  ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า ทางวัดชินวรารามวรวิหารเลขานุการเจ้าคณะตำบลบางขะแยงวัดชินวรารามวรวิหาร บอกกับผู้สื่อข่าวว่า ทางวัดจะมีป้ายติดระเบียบและข้อปฎิบัติเกี่ยวกับการฌาปนกิจศ พ วัดชินวรารามวรวิหาร ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นส่วนค่าน้ำ ค่าไฟ ก็แล้วแต่ญาติโยมหรือเจ้าภาพจะบริจ าคตามกำลังศรัธา

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

ขอบคุณที่มา : naewna.com

Facebook Comments Box