Wednesday, 29 November 2023

เฮียเหลาร้านข้าวต้มปลา แจ กข้าวสาร อาหารแห้ง ให้แก่ พี่น้องชาวพัทยาเราจะสู้ไปด้วยกันครับ

ร่วมอนุโมทนาบุญเฮียเหลาจัดให้วันนี้ทางร้านข้าวต้มปลาปัญญาชน&เบียร์วุ้น  ให้ความช่วยเหลือ บริจ าค ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำดื่ม และอาหารแห้ง ให้แก่ พี่น้องผู้ประส บความเดื อดร้ อนจากวิก ฤ ต เราจะสู้ไปด้วยกันครับ

ร้านข้าวต้มปลาเฮียเหลา พัทยาเหนือ แบ่งปันน้ำใจช่วงนี้ แจ กฟรีถุงปันสุขกว่า 1,000 ชุด ภายในถุงจะประกอบด้วย ข้าวสาร ไข่ไก่ และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป พบกันวันนี้บ่าย 3 โมงเย็น เป็นต้นไป ที่บริเวณหน้าร้านข้าวต้มปลาเฮียเหลา ติดถนนสุขุมวิท พัทยาเหนือ โดยรบกวนพี่น้องทุ กท่านสวมแมส เว้นระยะห่างตามระเบียบสังคมด้วยนะครับ เราจะผ่านวิก ฤ ตนี้ไปด้วยกัน

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

ขอบคุณที่มา : ข้าวต้มปลาปัญญาชน & เบียร์วุ้น By เฮียเหลา,ข่าวสารชลบุรี-ระยอง

Facebook Comments Box