อุ๊งอิ๊ง ลูกสาว ทักษิณ บริจ าคเตียงกระดาษ-ชุดคนไข้ ให้โรงพยาบาล

เรียกได้ว่า สถานการณ์ กำลังทวีความรุ น แ ร ง ขึ้นทุกวันๆ ล่าสุดมีรายงานว่า อุ๊งอิ๊ง ลูกสาวของ ทักษิณ  ชินวัตร ได้ออกมาช่วยเหลื อพี่น้องชาวไทยที่ได้รับความเดื อดร้ อนในตอนนี้   โดยทาง อุ๊งอิ๊ง ได้ออกมาบริจ าคเตียงกระดาษจำนวน 200 เตียง แล้วจะมารับเพิ่มอีกในวันศุกร์

รวมถึงชุดคนไข้จำนวน 600 ชุด ชุดผ้าห่มผ้าเช็ดตัว 250 ชุด มอบให้กับโรงพยาบาลระแงะ จังหวัดนราธิวาส สร้างความประทับใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามทำยังไงก็ต้องขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วย

ขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณแทนคนไทยทุกคน ความช่วยเหลือออกเดินทางแล้ว วินาทีนี้ขอให้พี่น้องคนไทยทุกคนปลอดภัยนะครับ

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

ขอบคุณ อุ้งอิ้ง

Facebook Comments Box