ผู้เชี่ยวชาญเตือน ปรากฏการณ์ลานีญา ฝนถล่ มหนัก มีเวลาเตรียมตัวแค่ 2 เดือน

จากข่าวพายุฝนและน้ำท่วมอย่างรุ นแรงในหลายพื้นที่ทั่วโลก ทั้งเยอรมนี สหรัฐฯ ญี่ปุ่น หรือจีน ซึ่งหลายพื้นที่ก็ประส บความเสียห ายหนัก ล่าสุด รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต ออกเตือนในความเสี่ยงที่ไทยต้องเผชิญ โดยมีความกังวลว่า ปรากฏการณ์ลานีญา ซึ่งเป็นผลพวงจากภาวะโลกร้อน อาจจะส่งผลให้มีฝนตกหนักในปีนี้ ซึ่งอาจจะรุ นแรงที่สุดในรอบพันปี

ความกังวลก็คือ หากในช่วงครึ่งปีหลังเป็นต้นไป ไทยต้องเผชิญพายุฝนและน้ำท่วมอย่างรุ นแรงไม่แพ้กับปี 2554 ในสภาวะที่มีโร ค ระบ าดอยู่เต็มเมือง คงจะเป็นสถานการณ์ที่ไม่มีใครอยากพบเจอแน่ๆ

และล่าสุด มีรายงานข่าวว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย ประชุมร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นการประชุมเพื่อวางมาตรการส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันบรรเทา และฟื้นฟูจากสาธารณภั ยหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น

ซึ่งทั้งนี้ คาดว่าจะมีการเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า หากเกิดพายุฝนรุนแรงในช่วงปลายปีนี้ และสุดท้ายเพื่อความสบายใจของทุกคน มีอีกข่าวยืนยันว่า “ประวิตร วงษ์สุวรรณ” ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ท่านได้สั่งให้ประเมินแนวโน้มปรากฏการณ์ลานีญา ซึ่งอาจจะส่งผลให้มีฝนตกหนักในช่วงปลายปีนี้แล้ว คนมีความสามารถระดับนี้เป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เชื่อว่าหลายคน คงจะโล่งใจไปได้ไม่มากก็น้อยเช่นกัน

บางช่วงเวลาที่เราคิดว่ามันแ ย่ แต่มันอาจจะเป็นแค่ จุดเปลี่ยนของชีวิต

แหล่งที่มา CatDumb News / siamnews

Facebook Comments Box