เหมาผักคุณยาย ไปแจ กให้แคมป์คนงาน ได้ช่วยคน 2 ต่อ

เหมาผักคุณป้า ไปให้ แคมป์คนงาน ได้ช่วย 2 คนเล้ยย วันนี้ป้าได้เข้าบ้านไปเอนหลังแล้วนะ อายุมากแล้ว หลังคู้ด้วย มีพี่น้องสามคน หนึ่งคนเป็นม ะเร็ ง อีกคนเป็นเส้นเลื อดสมองแต ก คุณป้าเล่าให้ฟังแบบนี้ จำไม่ได้เหมือนกันว่าตี บหรือแต ก เมื่อกี้ขับรถผ่าน ฝนต กหนั กมาก ป้าใช้แผ่นพลาสติกบังตัวเองตากฝนที่ต กแรงมาก ไม่ยอมไปไหน คิดว่าน่าจะอยากข ายให้หมด

วันนี้ “ท้อ” ไม่เป็นไรขอ “ใจสู้” “พรุ่งนี้” ยังมีอยู่ให้ “แก้ไข” มีความหลัง เป็นบทเรียนใช้สอนใจ “อนาคต” วันข้างหน้าเป็นอย่างไร อยู่ที่เรา..

#ขอบคุณเรื่องราว : หมาโอ๊ต สุดดื้อ

Facebook Comments Box