ขอบคุณจากใจ “เก้า-วี-แม่ก้อย” ส่งชุดตรวจช่วยผู้ป่ วย 200 ชุด

วินาทีนี้นับได้ว่าเป็นวินาทีที่ทุ กฝ่ายต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะคนในวงการบันเทิง ที่พร้อมเคียงข้างและช่วยเหลือผู้ที่เดื อดร้ อนจากสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างเต็มกำลังและต่างก็พร้อมทำด้วยใจ ซึ่งล่าสุด “วาววา ณิชชา” ที่ได้โพสต์ขอบคุณ “เก้า จิรายุ”,”คุณแม่ก้อย” , วี วิโอเลต และ คุณหมอเหมียว ที่ได้ระดมทุนจัดหาชุดตรวจตรวจ Antigen Test Kit มอบให้ทันเวลา โดยสาววาววาได้เผยว่า

“ขอบคุณ คุณเก้า คุณวี แม่ก้อย และ คุณหมอเหมียว นะค๊า ส่งชุดตรวจมาให้ @bangkokcommunityhelp 200 ชุด ให้ทั้ง ทีมงาน ที่ลงพื้นที่เสี่ ยง และ ผู้ป่ วยที่ยังเข้าไม่ถึงการตรวจ มีอาการแล้ว จะได้ สามารถลงทะเบียนรั กษา ได้อย่างทันท่วงที่ ขอบคุณทั้ง 4 ท่าน มากๆค่า”

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

ที่มา : newtv

Facebook Comments Box