ผู้ว่าฯปทุม ควั กเงิน จัดซื้อผ้าอนามัยให้ผู้ป่ วยในรพ.สนาม เอาใจเขาใส่ใจเรา อะไรช่วยได้ก็ช่วยกันไป

เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี โพสต์ข้อความเล่าเรื่องราวสุดประทับใจโดยตั้งชื่อเรื่องว่า “เรื่องของผู้หญิง แต่ผู้ชายก็ช่วยได้” เป็นเรื่องราวของผู้ว่าฯ ปทุมธานีและผ้าอนามัย โดยระบุข้อความว่า

เช้า หลังผู้ว่าฯ และทีมงานแบ่งกันตระเวนเยี่ยม รพ.สนาม บ่าย ร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติ รพ.สนาม 7 แห่ง 2,103 เตียง ข้าวปลาอาหาร ข้าวของเครื่องใช้ มีทั้งผู้บริจ าคและใช้งบประมาณ ไม่น่าจะข าดเหลืออะไร รอง นพ.สสจ. เล่า

ผู้ว่าฯ ถาม “ผ้าอนามัยได้จัดให้ไหม” ทุ กคนนิ่งเงียบ ผู้ว่าฯ หยิบซองที่โต๊ะทำงานให้ 2 ซอง ซองหนึ่งเขียนว่า ค่าตอบแทนวิทยากร อีกซองเขียนว่า เบี้ยประชุม ผู้ว่าฯ บอกกับพวกเราว่า “ช่วยซื้อผ้าอนามัยให้โรงพยาบาลสนามด้วยนะ คนติ ดเชื้อก็ลำบ ากอยู่แล้ว มาอยู่โรงพยาบาลสนามคงไม่ได้สะดวกสบายนัก หากมีความจำเป็นต้องใช้ผ้าอนามัยแล้วไม่มีใช้ น่าจะลำบ าก เอาใจเขาใส่ใจเรา มีอะไรช่วยกันได้ก็ช่วยกันไป”

​วันต่อมา ผู้ว่าฯถาม “เงินที่ให้ไปพอไหม” เราตอบตรง ๆ ว่า “ไม่พอ” ผู้ว่าฯ ยิ้มแล้วชมว่า “ดีมาก แสดงว่าผ้าอนามัยเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นในโรงพยาบาลสนาม” ผู้ว่าฯ ยื่นตังค์ให้อีกในภารกิจเดิม แต่บอกให้เพิ่มผ้าอ้อมผู้ใหญ่ด้วยนะ อยากตั้งชื่อเรื่องนี้ว่า “เรื่องของผู้หญิง แต่ผู้ชายก็ช่วยได้”

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

ขอบคุณที่มา : เรื่องเล่าเช้านี้

Facebook Comments Box