ผู้ว่าฯ วีระศักดิ์ มอบเงิน กว่า 500,000 บาท เข้ากองทุนให้หมอ และบุคลากรด่านหน้า

“…อย่าเลือกทำเฉพาะงานตั ดริบบิ้น คล้องพวงมาลัย ให้โอวาท หรือทอดผ้าบังสุกุล จนลืมไปว่างานในหน้าที่คืออะไร” #ผู้ว่าฯวีระศักดิ์ เป็นอีกหนึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นขวัญใจของพี่น้องชาวไทย จากการที่ท่านเสี ยสละทำประโยชน์ให้แก่สังคมมาตลอดอย่างไม่มีเหน็ดเหนื่อยและย่อท้ อ เพื่อดูแลชาวบ้านในจังหวัดให้ดีที่สุด

ล่าสุด ทางนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ยังได้เข้าร่วมประชุมหารือความคืบหน้า และแนวทางแก้ไขปั ญห าในการเปิดใช้ศูนย์พักคอยคนสาคร ที่เรียกกันว่า “CI” รวมไปถึงศูนย์พักคอยในโรงงาน หรือ “FAI”

โดยทั้งหมดจะได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลางและภาคเอกชน รวมถึงการแก้ไขปั ญห าระบบโรงพยาบาลคู่รับผิดชอบศูนย์พักคอย และการหารือเรื่องการดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามสีเหลืองแห่งที่ 2 ในเขตพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน และบ้านแพ้ว

พร้อมกันนี้ ผู้ว่าฯ วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ยังได้มอบเงินจำนวน 580,975.32 บาท ให้กับกองทุนคนสมุทรสาครร่วมใจฯ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรทางสาธารณสุขและบุคลากรด่านหน้าของฝ่ายปกครองท้องที่ ท้องถิ่นและอื่นๆ ของจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเงินจำนวนกว่า 580,975.32 บาทนี้ ได้มาจากการจัดทำหนังสือ “คืนปูสู่สาคร” ที่ท่านผู้ว่าฯ วีระศักดิ์เป็นผู้เขียนเอง และให้ทางสำนักงานจังหวัดสมุทรสาครจำหน่ายให้แก่กัลยาณมิตรและผู้ที่สนใจ ทั้งหมด 5,000 เล่ม

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

ที่มา : เฟซบุ๊ก วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี

Facebook Comments Box