เจ้าสัวธนินท์ แจกอาหาร 2 ล้านกล่อง โครงการ ครัวปันอิ่ม ช่วยเหลือคนไทย

เจ้าสัวธนินท์ เดินหน้า แคมเปญ ช่วยเหลือคนไทย แจ กอาหาร 2 ล้านกล่อง 40 จุดทั่วกทม. เชื่อจะผ่านวิก ฤ ตนี้ไปได้นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่าา ในภาวะวิก ฤ ตการณ์ เช่นนี้ ที่มียอดผู้ป่ว ย ในประเทศวันนี้ 18,027 ร ายนี้ ซึ่งถือว่า คนไทยทุ กคนได้รับผลกระท บอย่างหนั ก เรื่องสุขภาพ ความเจ็บป่ วย โดยเฉพาะการดำรงชีพ ปากท้องประชาชน ถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในช่วงเวลาที่ย ากลำบ ากนี้

และยังไม่อาจรู้ได้ว่า สถานการณ์ ในเวฟล่าสุดนี้ จะคลี่คลายในระยะเวลายาวนานเพียงใด แต่ในวิก ฤ ตเช่นนี้ เรายังได้เห็นน้ำใจของทุ กภาคส่วน เราได้เห็นมูลนิธิ ภาคประชาชน สื่อมวลชน ศิลปินดารา ประชาชน ออกมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาโดยตลอด

ทั้งนี้ในส่วนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) มีความตั้งใจในการร่วมแรงคนละไม้คนละมือเพื่อก้าวผ่านวิก ฤ ตนี้ไปด้วยกัน โดยจะจัดทำ โครงการ คือ โครงการ ครัวปันอิ่ม แจ กอาหาร 2 ล้านกล่อง สำหรับโครงการ ครัวปันอิ่ม ผนึกกำลังบริษัทในเครือและพันธมิตรทุกภาคส่วน ร่วมแจ กอาหาร 2 ล้านกล่อง ใน 40 จุด ทั่วกรุงเทพฯ ตลอดช่วงเวลา 2 เดือน นับจากนี้ โดยแบ่งออกเป็น การซื้ออาหารจากร้านอาหารขนาดเล็กและขนาดกลาง จำนวน 1 ล้านกล่อง มาแจ กจ่าย เพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านร ายได้ให้กับร้านอาหารร ายย่อย

และ อาหารของเครือซีพีสมทบอีก 1 ล้านกล่อง รวมเป็น 2 ล้านกล่อง ขณะเดียวกันเปิดกว้างสำหรับเพื่อนๆ ผู้มีจิตสาธารณะที่จะมาร่วมสมทบ เพิ่มเติม และยังต้องผนึกกำลังกับมูลนิธิ กลุ่มจิตอาสา ภาคประชาสังคม เพื่อระดมกำลังด้านการแจ กจ่ ายให้ถึงชุมชนที่มีความเดื อดร้ อน

ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุ กภาคส่วน ที่ยินดีเข้ามาร่วมไม้ร่วมมือกัน ซึ่งโครงการครัวปันอิ่มนี้ จะมีการประสานไปยังร้านอาหารร ายย่อยเพื่อจัดเตรียมอาหาร และควบคุมคุณภาพ โดยคำนึงถึงความสะอาด และความปลอดภั ย โดยคาดว่าจะพร้อมแจ กจ่ ายภายในสัปดาห์หน้า โดยจะเน้น 40 จุดที่ใกล้ชุมชน เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทาง และลดโอกาสการแ wร่เชื้อ

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

Facebook Comments Box