แจ ก พิกัด บริจ า คล อ ตเตอรี่ งวดนี้ไม่ถูก งวดหน้าเอาใหม่ !

อกหัก! ยังไม่คิดหนั กเท่าหวยเฉียด แจ กพิกัดสถานที่บริจ า คล อ ตเตอรี่  ล อ ตเตอรี่ไม่ถูกเก็บไว้ ! เอาไปบริจ า คได้นะ เก็บสะสมไว้ส่งไปบริจ า คได้บุญเพิ่มด้วยนะ อยากส่งต่อที่ไหน ก็ส่งไปบริจ า คได้เลย ได้บุญ ลดขยะ แถมมีประโยชน์อีกด้วย

วัดห้วยหมู สถานที่บริจ า คล อ ตเตอรี่ (บริจ า คล อ ตเตอรี่) หมู่ที่ 9 บ้านดอนแจง ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 086-020-9978

กลุ่มสามเณร สถานที่บริจ า คล อ ตเตอรี่ วัดบ้านคลอง อยู่ 9/9 วัดบ้านคลอง หมู่ 2 ต.อ่างทอง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180

กลุ่มคนพิก ารผู้ดูแลคนพิก ารและผู้สูงอายุตำบลคุ้งตะเภา

สถานที่บริจ า คล อ ตเตอรี่

น.ส.อุไร ทิพย์เทียม (ประธานกลุ่มคนพิก าร ผู้ดูแลคนพิก าร และผู้สูงอายุ)

ศูนย์การเรียนรู้ฯ เลขที่ 113/1 หมู่ 2 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทร. 085 – 7324835

ศูนย์บริการคนพิก ารจังหวัดอุตรดิตถ์

สถานที่บริจ า คล อ ตเตอรี่

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทร 055 – 414061, 055 – 411983 ต่อ 104

บายศรี 4.0 สถานที่บริจ า คล อ ตเตอรี่

นายพงษ์พัฒน์ ส่องแจ้ง หรือ นายไพรวัลย์ ภูริศรี

บ้านเลขที่ 11 บ้านดงสร้างควาย หมู่ 6 ต.นากว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000

กลุ่มผู้สูงอายุ

 สถานที่บริจ า คล อ ตเตอรี่

กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่บ้านดงไทย ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

 ขอบคุณที่มา : Sale Here Editor

Facebook Comments Box