เมตตาธรรมค้ำจุโลก “รถพุ่มพวงเพื่อประชาชน” แจ กอาหารตามหมู่บ้าน

เมตตาธรรมค้ำจุโลก  “พระยอมทิ้งโบสถ์ เพื่อเสี ยสละแก่ญาติโยม” ที่วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต วัชรพล จัด “รถพุ่มพวงเพื่อปวงประชา” แจ กผักสด อาหารแห้ง และของที่จำเป็น ให้ชาวบ้านที่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน และประส บปัญหาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบ าดนี้

โดยพระลูกวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต จะช่วยกันคัดแย กแบ่งให้เป็นถุงๆ และไปแขวนไปบนรถสามล้อเข็นเหมือนเป็นรถพุ่มพวง เมื่อไปถึงชุมชน จะมีการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นๆ ค่อยๆออกมารับของกันทีละคน หรือสองคน

สำหรับผู้ที่สนใจบริจ าค ติดต่อได้ที่ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต วัชรพล โทร 0947785478

ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

ขอบคุณ : วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต วัชรพล

Facebook Comments Box