พลอย ชิดจันทร์ เปิดโรงง านรับซื้ อ ลำไยให้ราคาสูง

เมื่อมีคลิปชาวสวนลำไยที่บ้านหนองช้างคืน จ.ลำพูน ใช้ไม้ฟาดผลลำไยที่ออกลูกเต็มต้นจนเสียห าย เนื่องจากราคาลำไยต กต่ำ แถมล้งที่รับซื้ อลำไยส่งออกก็งดรับซื้ อมาตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม เป็นต้นมา

โดยเจ้าของสวนลำไล อายุ 43 ปี ยอมรับว่าเครียดที่ราคาลำไยต่ำมาก เก็บแล้วไม่คุ้มต้นทุน ทั้งที่ผลผลิตลำไยฤดูกาลนี้ได้ผลผลิตดี ลูกโต ผิวสวย (สีเหลืองทอง) ไม่มีแมลงรบกวน แต่ราคากลับต่ำลงทุ กวัน หลังจากที่ล้งและโรงง านลำไยอบแห้งปิดรับชื้ อ ทำให้ลำไยทั้งแก่จัดและเริ่มเน่าเสี ย จึงเกิดความเครียดใช้ไม้ฟ าดลำไยดังกล่าว

ปกติค่าแร งง าน คนขึ้นเก็บลำไย วันละ 500-700 บ าท ค่าแร งง านรูดร่วงวันละ 250-300 บ าท หากเหมาขึ้นเก็บและรูดร่วง ค่าแร งกิโลกรัมละ 3 บ าท เมื่อนำลำไยไปข า ยแล้วแทบไม่พอค่าแร งง าน ตนยังเหลืออีก 6 สวน ที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว ก่อนหน้านี้ล้งประกาศรับซื้ อกิโลกรัมละ 12 บ าท แต่พอนำไปข า ยจริง เหลือกิโลกรัมละ 10 บ าท พอข า ยลำไยเสร็จได้เงินประมาณ 7 พันบ าท หักค่าคนง านเหลือเงินไม่ถึงพันบ าท

ด้านนายยน กันทะวงค์ ชาวสวนลำไย เปิดเผยว่า ปีนี้ราคาลำไยตกต่ำที่สุดในรอบ 30 ปี ตนมีลำไยติดผล 70 ต้น ข า ยให้พ่อค้าคนกลางไปในราคาเพียง 8 หมื่นบ าท โดยมีการวางเงินมัดจำไว้บางส่วน ซึ่งทุ กปีตนจะข า ยเหมายกสวนได้เงินประมาณ 2 แสนบ าท

ก่อนหน้านี้พ่อค้านำคนง านมาเก็บลำไย 3 วัน ก็เลิกเก็บ เนื่องจากทางล้งปิดรับซื้ อ ทำให้ลำไยในสวนเริ่มแก่และเสียห าย ส่งผลให้พ่อค้าที่รับซื้ อ ติดต่อมาเพื่อขอเงินมัดจำคืน เนื่องจากไม่คุ้มทุนที่ต้องจ้ างคนง านและล้งก็ไม่รับซื้ อลำไย ทำให้เงินที่ลงทุนไปสูญห ายไปหมด ปีนี้คงไม่มีเงินจ่ายค่างวดธนาคารอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม มีข่าวดีของชาวสวยลำไย เมื่อสาว พลอย ชิดจันทร์ และสามี เคน ฮุง เจ้าของธุรกิจส่งออกลำไยอบแห้งไปประเทศจีน ได้ตัดสินใจเปิดโรงง านรับซื้ อลำไยจากชาวสวน แถมให้ราคาสูงกว่าที่อื่นเพราะรู้สึกเห็นใจชาวสวนอย่างมาก

โดยลำไย AA ให้ราคา 18 บ าทต่อกิโลกรัม A : 7 บ าท และ B : 3 บ าท ส่วนที่อื่นจะให้ราคาประมาณ 14 : 4 : 2 เท่านั้น พร้อมเผยภาพคนจอดรถต่อคิวข า ยลำไยยาวเยียดเกือบ 2 กิโลเมตร

ระบุว่า ส่งกำลังใจให้แดดดี๊ พนักง าน และคนง านที่โรงง านไทยโทนทุ กคน รู้ว่าทุ กคนเหนื่อยมาก ๆ ไม่รู้จะได้นอนกันเมื่อไร ง านล้นมือ ล้นเตาจริง ๆ ชาวสวนมาต่อคิว จุดร่อนเราแต่ละจุดคิวรถยาวเกือบ 2 กิโลเมตร รับซื้ อ พยุงราคาช่วยกัน สู้ ๆ ๆ ๆ ไปด้วยกันนะคะ

ขอบคุณจริง ๆ รวมถึงคุณลุง คุณป้า พี่น้อง เกษตรกร ชาวสวนลำไย ชาวสวนคนไทยทุ กคนเลย เราทำง านใกล้ชิดกับเขา รู้ว่ามันเหนื่อย ย ากลำบ ากแค่ไหน เหตุการณ์แบบนี้ เข้าใจ เห็นใจทุ กฝ่ายมาก ๆ

ยุคเศรษฐกิจแบบนี้ โรงง าน ผู้ประกอบการก็ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่า ทำไป ซื้ อไปตอนนี้ไม่ได้หวังเรื่องกำไรอะไร อยากให้เกษตรกรอยู่ได้ ปากท้องเขาในสถานการณ์แบบนี้ที่ทุ กคนต้องทำง านหากินกันบนความเสี่ยง ทั้งไ วรั สระบาด น่ากลัวมาก ใช้ชีวิตกันบนความเสี่ยงทุ กวัน กังวลไม่รู้จะติดเชื้อหรือเปล่า

พลอยอธิษฐานขออยู่ทุกวันให้ทุ กคนปลอดภั ย ผ่านพ้นวิก ฤ ตนี้ไปให้ได้ ฝนตก แดดออก ชาวสวนก็ยังเก็บของมาข า ย แต่มาเจอราคารับซื้ อแบบต่ำกว่าทุน ราคา 2 บ าท คือ สะเทือ นใจมาก

แค่ค่าแร งคนง าน เก็บลำไยก็ 3 บ าทต่อกิโลกรัมแล้ว ชาวสวนร้องไห้แน่ ๆ เรายึดหลัก ให้ชาวสวนอยู่ได้ ช่วยเหลือกัน เท่าที่ทำได้ ขอทุ กฝ่ายช่วยกัน ซื้ อในราคาที่ช่วยชาวสวน ไม่มีชาวสวนก็ไม่มีโรงง าน ไม่มีโรงง านก็ไม่มีรายได้ คิดดูให้ดี ๆ

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

Facebook Comments Box