แอนไม่อยากเห็นชาวนาข ายข้าวข าดทุน รับซื้อมาแจ กชาวบ้าน

นางเอกใจบุญ แอน ทองประสม ไม่อยากเห็นชาวนาข ายข้าวข าดทุน รับซื้ อมาแจ กชาวบ้าน  นาข้าวที่เห็น เป็นภาพที่ชาวนา จ.สุรินทร์ ส่งมาให้แอน บอกว่า.. “พวกเราเป็นชาวนาข ายข้าวเปลือก มีข้าวเปลือกยังไม่ได้สีอยู่2,000โล ถ้าแอนสนใจอยากช่วย  ก็จะนำข้าวเปลือกไปเข้าเครื่องสี ที่โรงสีข้าวในชุมชนใกล้เคียงให้

พวกเราจะทำข้าวนาปี 1ปีทำนาเพียงครั้งเดียว จะหว่านข้าวช่วงเดือนปลายๆเมษายา-พฤษภาคม สิงหาคม-กันยายนถ้าฝนต กดีเราก็จะได้ใส่ปุ๋ย ถ้าฝนทิ้ งช่วงก็จะใส่ปุ๋ยล่าช้านิดนึง กลางเดือนตุลาคม ข้าวจะเริ่มออกรวง ช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคมก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วคะ

ปีนี้ประส บปัญหาราคาปุ๋ยแพงมาก และข้าวเปลือกราคาถุกเหลือกิโล 7-8 บ าท จากที่เมื่อก่อนกิโลละ13-15บ าท 2ปีนี้ฝนทิ้งช่วง ทำนาไม่ได้ข้าวเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนก่อน”

ข้าวที่แอนรับซื้ อมา เป็นข้าวหอมมะลิ ไม่ฉีดยากำจัดแมลง ไม่ใส่สารเคมี กันมอด ค่ะ แอนขอไปแจ กจ่ ายให้ชุมชนต่างๆนะคะถ้าใครได้รับไป รีบทานนะคะ เพราะข้าวไม่ใส่สารเคมี จะอยู่ได้2เดือน อาจมีเศษเปลือกข้าวปนเปื้อนนิดๆหน่อยๆติดไปบ้างป้าๆชาวนา(ในคลิป)ช่วยกันเขี่ยๆออกให้ไปบ้างแล้วค่ะ 😊

เป็นกำลังใจให้”กระดูกสันหลังของชาติ”นะคะ ไม่อยากเห็นชาวนาข ายข้าวข าดทุนเป็นโซ่ตรวนทำให้ย ากจนอีกต่อไปเลยจริงๆค่ะ🤍🙏🌾

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

ขอบคุณที่มา : Ann Thongprasom

Facebook Comments Box