อนุโมทนาบุญ พบลูกอภิมหาเศรษฐี ทิ้ งสมบัตินับแสนล้ าน ขอมาบวชในไทย

อนุโมทนาบุญ  ใครว่าในยุคนี้ไม่มีเศรษฐีห นีความรวย !เพราะในความเป็นจริงเศรษฐีก็ห นีความรวย คนจนก็ห นีความจนต่างคนก็ต่างห นี สุดแต่ว่าใครจะห นีพ้นหรือไม่ ? บางครั้งความสำเร็ จสูงสุดในชีวิตของแต่ละคนอาจแต่ต่างกัน บางคนอย ากมีทรั พย์สินเงินทองมากมาย บางคนชอบอยู่แบบพอเพียงเป็นคนธรรมดา บางคนใฝ่หาเส้นทางธรรมะ ดั่งเช่นเรื่องราวลูกชายมหาเศรษฐีท่านนี้

ลูกเศรษฐีมาเลย์ซึ้งรสพระธรรม บวชไ ม่ยอมสึ ก ปฏิเส ธรับมรดกมูลค่ากว่า 9.5 พันล้านเหรียญสหรัฐแถมยังเป็นศิษย์หลวงพ่อชา วัดหนองป่าพง อีกด้วย เมื่อ 25 เม.ย.2556 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊กนาม “พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง” ได้รายงานข่าวจากภาคภาษาจีนโดยอ้างอิง Fanpage: New Heart New World ความว่า

“พระอาจารย์สิริปันโน (Ajahn Siripanno) ลูกชายคนเดียวของมหาเศรษฐี ที. อนันดา กริชนัน (Tan Sri Ananda Krishnan) ซึ่งเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญสุนท าน  ชาวศรีลังกาเชื้ อสาย ท มิ ฬ ซึ่ง Forbes จัดอันดับความรวยเป็นอันดับ 2 ของมาเลเซียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยครอบครัวนี้มีลูกสาว 2 คน และมีลูกชายเพียง 1 คนคือ พระอาจารย์สิริปันโน จบการศึกษาจากประเทศอังกฤษและสามารถพูดได้ถึง 8 ภาษา

พระอาจารย์สิริปันโน ได้เลือกที่จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อ 18 ปีที่แล้ว และไม่เคยมองย้อนกลับมาอยากใช้ชีวิตฆราวาส โดยปฏิเสธโอกาสที่จะทำงานเพื่อเข้ามาดูแลและขยายอาณาจักรธุรกิจของบิดา รวมทั้งปฏิเสธที่จะรับมรดกของครอบครัว ซึ่งมูลค่าราว 9.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ แต่กลับเลือกเดินบนเส้นทางของการเจริญสมาธิภาวนาตามแนวปฏิบัติสายพระป่าของไทย โดยเป็นลูกศิษย์สายพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท) แห่งวัดหนองป่าพง ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

การบวชเป็นเรื่องของการสะสมของแต่ละบุคคลจริงๆ  และไม่ใช่เป็นการห นี เอาตัวร อ ด  บุคคลผู้ที่จะบวชในพระพุทธศาสนา  จึงเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในพระธรรมวินัยที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง มีอัธยาศัยน้อมไปในความเป็นบรรพชิตเห็นประโยชน์ของการขั ดเกลากิเ ล สที่มีเป็นอย่างมาก  ในเพศของบรรพชิตซึ่งเป็นเพศที่สูงกว่าคฤหัสถ์ โดยเห็นว่าอยู่ครองเรือนของคฤหัสถ์เป็นที่หลั่งไหลมาของ อ กุ ศ ลธรรมทั้งหลาย  แล้วจึงสละทุ กสิ่งทุ กอย่างมุ่งสู่ความเป็นบรรพชิต  ซึ่งเป็นอัธยาศัยของบุคคลนั้นจริงๆ ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

ข่าว : คมชัดลึก

Facebook Comments Box