บริจ าครถพยาบาลคันใหม่ ทดแทนคันที่เกิดอุบั ติเห ตุ

คุณสฤษดิ์พงษ์ เมฆวรวุฒิประธานก ร ร มการบริหาร บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด  มอบรถพยาบาลฉุ กเฉิ น ระบบแอร์แย ก RESCUE T1 พร้อมอุปกรณ์ให้องค์กรทำดี ได้ใช้รับส่งผู้ป่ วย  ช่วงที่มีการระบ าดรุ นแร ง ทดแทนคันที่เกิดอุบั ติเห ตุ

สำหรับท่านใดจะร่วมบริจ าค สามารถร่วมได้ที่  องค์กรทำดี โดย น.ส. ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ธ.กสิกรไทย สาขาเทียมร่วมมิตร เลขที่บัญชี 713-2-59590-3 หรือจะร่วมบริจ าคข้าวสาร อาหารแห้ง

สามารถติดต่อได้ที่เพจ องค์กรทำดีได้เลยนะคะ องค์กรทำดี วันเวลาจะสอนให้เรารู้เอง ว่าควรจะ ดี หรือ ไม่ดี กับใคร และวันเวลาจะทำให้เรารู้ได้ว่าสิ่งที่เราทำให้มันสู ญเปล่าหรือไม่

ขอบคุณที่มา : ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

Facebook Comments Box