เกรท วอลล์ มอเตอร์ มอบเงินทุน 1 ล้านบ าท ก้าวผ่าน ไปด้วยกัน

GWM : GO WITH ME, GO TOGETHER รวมหัวใจพร้อมก้าวผ่านไปด้วยกัน เกรท วอลล์ มอเตอร์ สนับสนุนมอบเงินทุน จำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่เครือข่ายอาสาสมัคร Food For Fighters (FFF) ในการบริหารจัดการซื้อวัตถุดิบสำหรับอุปโภคบริโภคจากร้านค้าท้องถิ่นหรือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระท บจากการระบ าดของเชื้ อ และสนับนสนุนรถยนต์ All New HAVAL H6 Hybrid SUV จำนวน 5 คัน เป็นระยะเวลา 1 เดือน เพื่อใช้ในการส่งมอบอาหารและถุงยังชีพให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ

ในวันนี้ (4 ส.ค. 64) คณะผู้บริหารระดับสูงของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ประเทศไทย ได้เดินทางไปยังหน่วยงานของ Food For Fighters เพื่อส่งมอบการสนับสนุนดังกล่าว โดยมี นายมกร พงษ์ธนพฤกษ์ เลขาธิการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) และนางสาวพันชนะ วัฒนเสถียร ผู้ก่อตั้งโครงการ Food For Fighters เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ร่วมด้วยสื่อมวลชน พาร์ทเนอร์ ลูกค้า และแฟนๆ เกรท วอลล์ มอเตอร์ บางส่วนที่มาร่วมลงพื้นที่ร่วมทำกิจก ร ร มอาสา ทั้งการช่วยเตรียมอาหาร แพ็คอาหารและถุงยังชีพ รวมไปถึงช่วยขับรถยนต์ All New HAVAL H6 Hybrid SUV เพื่อขนส่งอาหารและสิ่งจำเป็นไปส่งมอบให้โรงพยาบาล ชุมชน และสถานที่ที่ต้องการต่างๆ

ซึ่งคณะผู้บริหารของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ สื่อมวลชน พาร์ทเนอร์ ลูกค้า และแฟนๆ จะทยอยกันหมุนเวียนมาลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือการทำงานของ FFF ตลอดเดือนสิงหาคม

ในฐานะ “บริษัทที่ให้บริการการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีระดับโลก” (Global Mobility Technology Company) เกรท วอลล์ มอเตอร์ ไม่เพียงแต่มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ช่วยสร้างประส บการณ์การขับขี่และบริการรูปแบบใหม่ให้กับผู้บริโภคชาวไทย แต่ยังยึดมั่นและให้ความสำคัญกับการตอบแทนสังคม

การช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ ตลอดจนพร้อมให้การสนับสนุนและนำเอาผลิตภัณฑ์และนวัตก ร ร มมาช่วยต่อยอดและสร้างประโยชน์ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระท บจากวิก ฤ ติการณ์ต่างๆ อย่างเต็มที่ เพื่อร่วมสร้างสังคมที่เกื้อกูลกันให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น และพร้อมร่วมก้าวผ่านทุกวิก ฤ ติไปด้วยกันกับคนไทยทุ กคน

ขอบคุณที่มา  : เกรท วอลล์ มอเตอร์

Facebook Comments Box