เจ้าคณะอำเภอ ช่วยผู้ป่ ว ຍ ทั้งวันจนตัวเองเป็นลม ห่วงพระในวัดติ ดเชื้ อ

วัดเป็นศูนย์พักคอย ทำให้พระก็ได้ทำงานหนักเช่นกัน วันที่ 23 ส.ค. 2564 ที่ศูนย์พักคอยโนนแท่นพระ บ้านโนนแต้ ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น พระมหาสวัสดิ์ สจฺจวาที เจ้าคณะอำเภอพล สวมใส่ชุดป้องกัน สะพายเครื่องขยายเสียงเดินเข้าไปยังจุดพักคอย เพื่อสื่อสารกับกลุ่มเสี่ ยงและผู้ติ ดเชื้ อที่เข้าพักและรั กษาตัวที่ศูนย์พักคอยโนนแท่นพระ

โดยสอบถามถึงความต้องการและแนะนำการปฏิบัติตนในเบื้องต้น เมื่อเสร็จกิจเดินออกมาจากเขตควบคุมไปยังจุดถอดชุดแล้วฉีดพ่นน้ำยากำจัดเชื้ อ แต่ด้วยอากาศที่ร้ อนอบอ้าวทำให้พระสวัสดิ์ เจ้าคณะอำเภอถึงกับเป็นลม ผู้ติดตามต้องพามานอนพักและนำกระดาษมาพัดเพื่อให้ผ่อนคลายและถวายยาดมจึงมีอาการดีขึ้น

พระมหาสวัสดิ์ เจ้าคณะอำเภอพล และเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ กล่าวว่า วัดได้รับการร้องขอจากทางราชการในการขอใช้สำนักสงฆ์โนนแท่นพระเป็นศูนย์พักคอยระดับอำเภอ หลังจากที่ รพ.พล และ รพ.สนาม อ.พล เริ่มมีผู้ติ ดเชื้ อจำนวนมากขึ้น  อีกทั้งยังมีชาวอำเภอพลที่อยู่ในพื้นที่เสี่ ยงสูงต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนาจึงพิจารณาอนุญาติและให้พระที่จำพรรษาที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ 3 รูปย้ายสถานที่จำพรรษาที่วัดใกล้เคียง

ต่อมากลับพบว่าการบริการจัดการศูนย์ไม่ได้มาตรฐาน น้ำไฟฟ้าไม่เพียงพอ การจัดการขยะไม่ถูกต้องตามหลักสาธารณสุข เสี่ ยงต่อการระบ าดของเชื้ อ จึงลงมาบัญชาการเอง โดยเริ่มจากการจัดสถานที่ให้เป็นสัดส่วน มีพื้นที่ควบคุมห้ ามเข้า จัดตั้งจุดบริการ,จุดรับบริจ าค พร้อมติดตั้งอินเตอร์เนตไวไฟเพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้เข้าพัก

พร้อมทั้งการจัดตั้งโรงครัวให้ทีม อสม.จิตอาสาจัดหาอาหารให้ผู้ป่ ว ຍประจำจุดนี้วันละ 3 มื้อโดย รพ.พล สนับสนุนงบประมาณ ทั้งนี้ทุ กวันในช่วงเช้าและเย็นจะสวมใส่ชุดป้องกันสะพายเครื่องขยายเสียงพูดคุยกันกลุ่มเสี่ ยงและผู้ติ ดเชื้ อที่พักบนกุฏิพระสงฆ์และศาลา

เจ้าคณะอำเภอพล กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันยังได้วางสมุดและปากกาวางไว้ให้ผู้ป่ วຍแจ้งความต้องการหรือสิ่งที่ต้องการพร้อมนำไปดำเนินการตามขอ และยังประชาสัมพันธ์ผ่านเพจออนไลน์ถือป้ายต้องการอะไรขอให้บอก ยินดีจัดหาให้

เพื่อลดความเสี่ ยงในการแพ ร่กระจายเชื้ อและเป็นห่วงพระในวัดกลัวติ ดเชื้ อ หลังจากเปิดมาตั้งแต่เดือน ก.ค.พบมีกลุ่มเสี่ ยงเดินทางมาพักจำนวนมาก ซึ่งได้บริหารจัดการจำนวนผู้ป่ ว ຍร่วมกับ รพ.พล และ รพ.สนาม

หากพบว่ามีเตียงว่างก็จะย้ายผู้ป่ ว ຍจากศูนย์พักคอยแห่งนี้ไปรั กษา อย่างไรก็ตามศูนย์พักคอยโนนแท่นพระแห่งนี้ ตั้งอยู่ห่างชุมชนประมาณ 500 เมตร มีเนื้อที่กว่า 100 ไร่ มีถนนตั ดผ่านเข้าหมู่บ้าน มีพระจำพรรษา 3 รูป โดยที่ศูนย์พักคอยแห่งนี้เคยรับกลุ่มเสี่ ยงและผู้ติ ดเชื้ อเข้าพักกว่า 40 คน ปัจจุบันมีกลุ่มเสี่ ยงและผู้ติดเชื้ อพั กอยู่ 16 คน โดยได้ย้ายผู้ป่ ว ຍเข้าไปพักที่ รพ. สนามแล้ว 8 คน

จงฝากชีวิตไว้กับ “สติและปัญญา” อย่ าฝากไว้กับ “โช คชะตา ที่มองไม่เห็น” วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

แหล่งที่มา news.ch7

Facebook Comments Box