Wednesday, 29 November 2023

ด่ว น บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครพนักงานจำนวนมาก ร ายได้ดี

เฟซบุ๊กเพจ ข่าวสารชลบุรี-ระยอง ร ายงานว่า สำหรับใครที่หางานอยู่ในช่วงนี้ เนื่องจากทางบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด รับคนเข้าทำงานฝ่ายผลิต ร ายได้ดี สวัสดิการเพียบ

ตำแหน่งเปิดรับ พนักงานฝ่ายผลิต คุณสมบัติ เ พ ศ ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ป.6 (อ่ า นออก-เขียนได้) อายุ 18 ปี ต้องมีใบผ่านการเรียนนักศึกษาวิชาทหาร (ใบ รด.) ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สามารถทำงานเข้ากะได้

เอกสารการสมัคร

รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ใบ

สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ไบ

สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ใบ

ใบรับรองแพทย์

สวัสดิการ

ค่าแร ง 331 บาท/วัน  ค่าโอที 8 ชั่ วโมง

OT 1.5 = 62.06 บาท/ชม.

OT 2 = 82.75 บาท/ชม.

OT 3 = 124.12 บาท/ชม.

มีเ งิ นประกันสังคม มีค่าเดินทาง-ค่ากะ ค่าสภาพแวดล้อม สวัสดิการต่างอีกเพียบ เบี้ยขยัน 300 400 500 บ าท เบี้ยขยันพิเศษ เดือนละ 500 (กรณีไม่ขา ดลามาสาย/เดือน)ร ายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 063-031-8697 (คุณฉลาด)

ไม่ว่าจะเป็นสิ่งดี ๆ .. หรือแย่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นความสุข .. หรือความทุ กข์ ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จ .. หรือพ่ ายแ พ้ เราล้วนแต่กำหนดได้ .. ด้วยตัวเราเอง

Facebook Comments Box